Конкурс за студентска мобилност с цел обучение или практика по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Повече информация за процедурата по кандидатстването ще откриете ТУК, както и в раздела ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ” на нашия сайт.

Свободни места за студентска и преподавателска мобилност:

 

Международна славистична конференция, организирана от Асоциацията на славистите POLYSLAV

Преподавателите доц. д-р Лъчезар Перчеклийски и доц. д-р Радослав Цонев от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” участваха в Международната славистична конференция POLYSLAV XХII (http://www.polyslav-as.org/), организирана от Асоциацията на славистите POLYSLAV и проведена от 10-и до 12-и септември 2018 година в Университета в град Лодз. На авторитетния форум в Полша учени от различни европейски страни и изследователи слависти от Япония разискваха научните достиженията в областта на лингвистиката, изучаването, преподаването и разпространението на славянските езици. Докладите на Л. Перчеклийски ‒ Поетичната фигура „семантичен паралелелизъм” в Яков-Крайковия „Псалтир с последования (Венеция, 1569), и на Р. Цонев ‒ Легендата за Владимир и Косара в „Razgovor ugodni naroda slovinskoga” и в латинския му превод, популяризираха научната работа на колегите от Филологическия факултет в областта на българското и славянското езикознание.

Тези международни славистични научни срещи се провеждат в различни европейски държави от 1997 година. Домакини са били градовете Берлин (Германия), Прага (Чехия), Варшава (Полша), Бергамо (Италия), Москва (Русия), Цюрих (Швейцария), Киев (Украйна), Будапеща (Унгария) и т.н. Сборниците от конференциите се индексират в авторитетната платформа за научни данни Web of Science.

На общото събрание в Лодз, Полша, беше решено ежегодната конференция на Асоциацията през 2019 г. ‒ POYSLAV XXIII, да се проведе за първи път в България и организатор да бъде Филологическият факултет на Югозападния университет в Благоевград.

Официално откриване на академичната година във Филологическия факултет

Уважаеми първокурсници, уважаеми колеги, родители и приятели, 

Заповядайте на 25 септември от 11 ч. в Аулата на Университета на официална церемония по откриване на академичната 2018/2019  година! Нека заедно  да посрещнем нашите първокурсници, първокурсниците на Филологическия факултет, и да ги напътим в първите им стъпки!

Важно! Списък на курсовите отговорници за първи курс

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (РЕДОВНО)

Гл ас. д-р Любка Ненова – Катедра “Български език”

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (ЗАДОЧНО)

Проф. д-р Стилиян Стоянов – Катедра “Литература”

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Гл. ас. д-р Мария Багашева – Катедра “Германистика и романистика”

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Доц. д-р Яна Чанкова  – Катедра “Германистика и романистика”

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

Ас. д-р Дмитро Гергинов – Катедра “Славистика” 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

Доц. д-р Дафина Костадинова  – Катедра “Германистика и романистика”

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ

Доц. д-р Илия Недин – Катедра “Етнология и балканистика”

Защити на дипломни работи в катедра „Литература”

На 02.07.2018 година се проведоха защити на дипломни работи в рамките на държавна изпитна сесия 2017/2018 учебна година. В състава на Държавната комисия бяха проф. д.н. Цв. Ракьовски,  проф. д-р Ст. Стоянов и доц. д-р Р. Хаджикосев. На сесията се явиха две дипломантки от специалност „Българска филология”, бакалавърска степен – Цветелина Митова, (редовно обучение) и Гергана Асенова (задочно обучение). Двете дипломни разработки бяха представени на изключително високо ниво и заслужено получиха оценки отличен (6).  Тезите на дипломните работи впечатлиха със смелостта да имат за предмет на изследване най-новата българска и чужда литература – все още подлежаща на оценки и преоценки.

Цветелина Митова, под научното ръководство на доц. д-р Р. Хаджикосев, беше разгледала романа „Възвишение” от М. Русков. Особен интерес предизвика както текстуалният анализ, така и интертекстуалното полагане на романа в съвременното културно пространство – неговите екранни и сценични версии.

Гергана Асенова, под научното ръководство на гл. ас. д-р Ел. Азманова-Рударска, беше развила актуалната от политическа гледна точка днес представа за Изтока и Запада в литературните, културологични, религиозни и политически измерения в творчеството на жени писателки. Анализът обхваща обширен регистър от жанрови приплъзвания – биографични, фикционални и документално-художествени творби на жени-творци като Из. Шопова, М. Фиорато, Елиф Шафак и др.

Двете студентки са с дългогодишен подчертан интерес към литературата и литературното творчество, което се доказва и от постигнатите успехи от тях дотук. Цветелина Митова е носител на няколко национални, областни и университетски награди в конкурси за есе, като най-престижната сред тях е националният конкурс „Носители на просвета”, където тя завоюва първо място за 2017 година.

Гергана Асенова издаде първата си книга през 2017 г. – „Стихчета за малки и пораснали деца”. Една от творбите й, „Хвърчило”, се превърна в песен по музикалната композиция на проф. Кр. Тасков, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София. Песента ще участва на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”, 2018.

Да им пожелаем успех и нови творчески постижения в областта на словото!

 

Композираха песен по стихотворение на наша студентка

Гергана Асенова е една от изявените студенти на Факултета ни. Тя се обучава в специалност „Българска филология”, задочна форма. Същевременно работи като учител в гр. Земен. В края на 2017 година тя публикува първата си книга – „Стихчета за малки и пораснали деца” към изд. „Фабер”, В. Търново.  Стихосбирката й е предназначена за детската аудитория, като всяка от творбите е придружена с картинка за оцветяване. В края на април електронното издателство „Литернет” публикува нейни стихове. Едно от тях зарадва наш известен композитор и преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – проф. Красимир Тасков. Новата песничка „Хвърчило”, текст на Гергана Асенова и музика и аранжимент проф. Кр. Тасков, ще бъде представена на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”, 2018.

Наскоро Гергана Асенова защити дипломна работа на тема „Изтокът и Западът в творчеството на жени писателки” към катедра „Литература”. Научен ръководител на дипломната разработка е гл. ас. д-р Ел. Азманова-Рударска.