Участие на студентите от специалност Приложна лингвистика – английски и френски език в поетичен хайку-пикник по повод седмицата на франкофонията

За втора поредна година студентите от специалност Приложна лингвистика английски и френски език взеха участие в поетичен хайку-пикник, за да отпразнуват седмицата на франкофонията в сряда, 20 март 2019 г. С много балони, веселие и пикник от специалитети на френската кухня, студентите писаха стихове хайку по темата за четирите елемента. Освен гл. ас. д-р Мария Чанкова, която организира събитието с помощта на Френския институт, гр. София и Френския център – Благоевград, гости на събитието бяха проф. Димитър Веселинов и Жюлиана Монкондуи, стажантка по френски език в ЕГ Благоевград.

Паралелно с честванията по повод на седмицата на франкофонията, някои от студентите се състезаваха в международен конкурс по френски език Plume d’Or (Златното перо), организиран от асоциация „Défense de la langue française” (Защита на френския език) и проведен от Френски център – Благоевград.

Представяне на стипендии “Фулбрайт” в ЮЗУ – 28.03.2019 г., 10:30 ч. – Ректорат

Уважаеми колеги,

На 28.03.2019 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Ректората програмният координатор за стипендиите “Фулбрайт” г-жа Рада Кънева ще представи възможностите за обучение, изследователска и преподавателска дейности в Съединените американски щати по програма “Фулбрайт”.

Програмата предоставя стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска, преподавателска дейност и квалификация в Съединените американски щати.

“Книгите пътуват, хората четат” ( 25-31 март 2019 г.)

Филологическият факултет обявява:

Оставете книга, която някой друг да прочете и вземете за себе си нещо, което ви предизвиква да го прочетете.

Къде: На петия етаж в корпус 1 на ЮЗУ

Кога: от 25 март до 31 март 2019 година

Насладата е за четящите!

Курс по китайски език

За четвърта поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“  студентите от всички специалности могат да изучават практически китайски език като избираема учебна дисциплина. Обучението за студенти и преподаватели е безплатно. Граждани се обучават срещу заплащане (за информация: телефон: +359 (0)73 588 523; e-mail: filologia@swu.bg).

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

Срок за подаване на заявленията от 15 март 2019 година.

Уведомяваме всички студенти, подали заявления за изучаване на КИТАЙСКИ ЕЗИК, че  първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде на 18 март 2019 година от 17.15 часа в зала 528 на Учебен корпус № 1.

Курс по практически японски език

Уведомяваме всички студенти, желаещи да изучават ЯПОНСКИ ЕЗИК, че  занятията ще се провеждат по следния график:

ЗА СТУДЕНТИ:

НАЧИНАЕЩИ – понеделник от 16.30 – 18.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

НАПРЕДНАЛИ  – понеделник от 18.30 – 20.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

ЗА ГРАЖДАНИ (СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ) – вторник от 17.30 – 19.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

За информация: телефон: +359 (0)73 588 523; e-mail: filologia@swu.bg

Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Списък на партньорите на Филологическия факултет: за студенти – ТУК, за преподаватели – ТУК.

Срокът за кандидатстване е 18 февруари – 29 март 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Периодът за провеждане на събеседванията е 02.04.2019 г. или 03.04.2019 г.

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД
Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  – заявлението се подава в каб. 107 на Ректората 18.02. – 29.03.2019 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета) 02.04. или 03.04.2019 г.
Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти 10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат
Втори инструктаж преди заминаване 25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет “Неофит Рилски”, които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин или постоянно пребиваващ  чужденец.
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • В кабинет 107 на Ректората се подава заявление за участие.
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

ВАЖНО за Филологическия факултет, Факултета по изкуствата, Катедрата по история и Факултета по педагогика:

Възможност за Еразъм стажове на студенти, изучаващи народни танци, народно пеене, български език, литература, история, хореография и др. специалности, свързани със съхранението на българските дух и традиция в следните български неделни училища:

1. Училище “Бачо Киро” – гр. Алкоркон, Испания
2. Училище “Пейо Яворов – гр. Брюксел, Белгия
3. Училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Атина, Гърция.

Всеки студент, проявил интерес, може да потърси Станислав Грозданов за допълнителна информация.

Преподавателска мобилност:

Факултетите имат ограничение до 15 преподаватели на факултет + 5 резерви.

Важно: всички преподаватели, желаещи да участват в конкурса, подават документи при факултетските секретари.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората

e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: 0886 62 79 04

 

 

“Най-важният урок” ще награди 11 амбициозни българи с едногодишни стипендии по 6000 лв.

PwC стартира конкурс в подкрепа на българи, изучаващи педагогически специалности

“Най-важният урок” ще награди 11 амбициозни българи с едногодишни стипендии по 6000 лв.

Консултантската компания PwC България стартира кампанията “Най-важният урок”.

В конкурса могат да участват български студенти и докторанти, изучаващи педагогически специалности, както и лица записали се в програми за придобиване на педагогическа правоспособност.

Необходимо е кандидатите да имат мотивация да се развиват в образователната сфера у нас. За да участват, те трябва да изпратят есе на тема “Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици”.

Срокът е 17 март 2019 г. Независимо експертно жури ще избере победителите.

“Най-важният урок” ще отличи 11 младежи с едногодишни стипендии по 6000 лв. и едномесечен стаж по специалността. Инициативата на PwC се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Цялата информация за “Най-важният урок” е достъпна на уебсайта на инициативата.

Студентите и докторантите могат да кандидатстват, като изпратят есето си тук.

За контакт:

Свилен Панков
HR мениджър
+359895558312
svilen.pankov@pwc.com