Курс по практически японски език

Уведомяваме всички студенти, желаещи да изучават ЯПОНСКИ ЕЗИК, че  занятията ще се провеждат по следния график:

ЗА СТУДЕНТИ:

НАЧИНАЕЩИ – понеделник от 16.30 – 18.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

НАПРЕДНАЛИ  – понеделник от 18.30 – 20.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

ЗА ГРАЖДАНИ (СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ) – вторник от 17.30 – 19.15 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

За информация: телефон: +359 (0)73 588 523; e-mail: filologia@swu.bg

Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Списък на партньорите на Филологическия факултет: за студенти – ТУК, за преподаватели – ТУК.

Срокът за кандидатстване е 18 февруари – 29 март 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Периодът за провеждане на събеседванията е 02.04.2019 г. или 03.04.2019 г.

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД
Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  – заявлението се подава в каб. 107 на Ректората 18.02. – 29.03.2019 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета) 02.04. или 03.04.2019 г.
Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти 10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат
Втори инструктаж преди заминаване 25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

Кой може да участва?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет “Неофит Рилски”, които отговарят на следните критерии:

 • Български гражданин или постоянно пребиваващ  чужденец.
 • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
 • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

 • В кабинет 107 на Ректората се подава заявление за участие.
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

ВАЖНО за Филологическия факултет, Факултета по изкуствата, Катедрата по история и Факултета по педагогика:

Възможност за Еразъм стажове на студенти, изучаващи народни танци, народно пеене, български език, литература, история, хореография и др. специалности, свързани със съхранението на българските дух и традиция в следните български неделни училища:

1. Училище “Бачо Киро” – гр. Алкоркон, Испания
2. Училище “Пейо Яворов – гр. Брюксел, Белгия
3. Училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Атина, Гърция.

Всеки студент, проявил интерес, може да потърси Станислав Грозданов за допълнителна информация.

Преподавателска мобилност:

Факултетите имат ограничение до 15 преподаватели на факултет + 5 резерви.

Важно: всички преподаватели, желаещи да участват в конкурса, подават документи при факултетските секретари.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората

e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg

тел: 0886 62 79 04

 

 

“Най-важният урок” ще награди 11 амбициозни българи с едногодишни стипендии по 6000 лв.

PwC стартира конкурс в подкрепа на българи, изучаващи педагогически специалности

“Най-важният урок” ще награди 11 амбициозни българи с едногодишни стипендии по 6000 лв.

Консултантската компания PwC България стартира кампанията “Най-важният урок”.

В конкурса могат да участват български студенти и докторанти, изучаващи педагогически специалности, както и лица записали се в програми за придобиване на педагогическа правоспособност.

Необходимо е кандидатите да имат мотивация да се развиват в образователната сфера у нас. За да участват, те трябва да изпратят есе на тема “Най-важният урок. Послание към бъдещите ми ученици”.

Срокът е 17 март 2019 г. Независимо експертно жури ще избере победителите.

“Най-важният урок” ще отличи 11 младежи с едногодишни стипендии по 6000 лв. и едномесечен стаж по специалността. Инициативата на PwC се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Цялата информация за “Най-важният урок” е достъпна на уебсайта на инициативата.

Студентите и докторантите могат да кандидатстват, като изпратят есето си тук.

За контакт:

Свилен Панков
HR мениджър
+359895558312
svilen.pankov@pwc.com

English Language & Culture Assistants

2019-20 School Year

Application period: Jan 10, 2019 through April 10, 2019

WHAT IS IT?

 • The Language & Culture Assistants is an international education program sponsored by the Ministry of Education and Vocational Training, managed in Bulgaria by the Embassy of Spain’s Education Office.
 • The assistants are assigned to elementary/secondary public schools in Spain and their duties are supporting and helping classroom teachers reinforce the students’ oral skills in English.
 • The language assistants get a monthly stipend for a typical 12-16 teaching period weekly schedule. No travel/accommodation expenses are provided.
 • Medical insurance is provided by means of an EHIC (European Health Insurance Card) that needs to be obtained prior to the departure. Consult with your local Social Security Agency.
 • The selection process is run locally, in Sofia (Embassy of Spain, Education Office) in collaboration with the University of Sofia (International Relations Office)

WE ARE TAKING APPLICATIONS NOW

FOR FURTHER INFORMATION – CLICK/TAP HERE!

International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE”, Blagoevgrad, 28 may 2019

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI

Faculty of Philology

Confucius Institute in Sofia

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE EASTSO FAR, SO CLOSE

Blagoevgrad, 28 May 2019

 

The conference is conceived as an interdisciplinary forum: academics from Bulgaria, China, Italy, Czech Republic, France, Hungary, Poland, Slovakia, Greece, Russia, Ukraine, Germany and Austria are invited to take part in it.

This forum envisages to spark debate on various issues concerning language, literature, philosophy, culture, as well as diplomacy, law, economics, the One Belt and One Road initiative, etc.

 

 • The conference will take place on 28 May 2019 in Conference Room 114, at the Main Building of the South-West University (66 Ivan Mihaylov Str, Blagoevgrad, Bulgaria).

 

Invitation-Conference-SWU-28.05.19.doc – Download

Conference Program – Download

Международна научна конференция “Изтокът – Далечен и близък”, организирана от Филологическия факултет и Институт “Конфуций” – София

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Филологически факултет

 

Институт „Конфуций“, София

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Благоевград, 28 май 2019 г.

 

Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум; в нея са поканени да участват учени от България, Китай, Италия, Чехия, Франция, Унгария,  Полша, Словакия, Гърция, Русия, Украйна, Германия и Австрия.

В тази връзка предвиденият форум ще провокира дебат по различни въпроси, които засягат езика, литературата, философията, културата, както и дипломацията, правото, икономиката, големия геополитически проект „Един пояс, един път“ и др.

 

 • Конференцията ще се състои на 28 май 2019 г. в зала 114, Първи учебен корпус на Югозападния университет (гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66).

ПОКАНА – Download

ПРОГРАМА – Download

 

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.
Дипломирали се през 2018 година студенти е необходимо в срок до 22 февруари 2019 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.
Препоръчително е официално облекло.

Публична лекция на проф. д-р Лилия Илиева на тема: Изданията на Петър Богдан Бакшич

На 12.12.2018 г. от 11.30 в зала 1531 проф. д-р Лилия Илиева от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” изнесе публична лекция на тема:

Изданията на Петър Богдан Бакшич

Публичната лекция е част от дейността на Лабораторията по лингвистична демография на Балканите към Катедрата по български език при Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.