График за държавен практико-приложен изпит по руски език за квалификация “учител” – април и май 2019 г.

Държавният практико-приложен изпит по руски език в базовите училища в Благоевград, за следните студенти, получаващи квалификация Учител по чужд език /руски/, ще се проведе съгласно графика:

 

Петък, 19.04.2019.

Първа смяна

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Андон Бойков Гогов 13300721015

 

Петък, 03.05.2019.

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Мария Андонова Якова 13300721005

 

Петък, 10.05.2019.

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Моника Стоянова Стойнева 13300721001

 

Изпитите ще се проведат от комисия в състав:

Председател: Доц. д-р Светла Томанова

Членове:

1. Проф. д-р Магдалена Панайотова

2. Гл. ас. д-р Валентина Донева

3. Базовият учител

Между 15.04.-19.04.2019 гост-лектор във Филологическия факултет по програма “Еразъм +” ще бъде доц. Марина Врациу от Университета “Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В седмицата между 15.04.-19.04.2019 гост-лектор във ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ по програма “Еразъм +”  ще бъде доц. Марина Врациу от Университета “Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния.

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите ѝ, които ще се проведат в зала 530.

Програма на лекционния цикъл:

16.04.2019

From 13:30  to 16.00 (In Russian)

 1. Teaching Russian for special purposes to philology students (lecture, workshop);
 2. A poet in two languages? English and Russian in Joseph Brodsky (lecture, workshop);  

From   16:30  to 18.00 (In English)

 1. Iasi on the map; home University as a study destination; the potential of humanities in home university; Iasi as a place of memory (presentation);
 2. Scholars from Alexandru Ioan Cuza University and Bulgarian studies in Romania: on the Balkan concept of beauty; Balkan and Slavic studies in Romania (lecture);  

17.04.2019

From 13:30  to 15,15 (In Russian)

 1. Applied theolinguistics: the language of the Russian heritage speakers;
 2. A voyage to Kitezh-grad: introducing the Lipovans, the Russian heritage speakers in Romania (lecture); 

From   15:30  to 17.15 (In English)

 1. In search of peace in Romanian lands: Paisij Velichkovski, Ioann Kulygin and their followers (lecture); 
 2. Romanian translators of Russian poetry: George Lesnea and Pushkin, Esenin; Emil Iordache and Blok, Esenin, Mandelshtam, Pasternak, Brodsky (lecture, workshop);

 

ПОКАНАТА Е КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТА, КЪМ СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ РУСКИ И/ИЛИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КАКТО И КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ИНТЕРЕС КЪМ ТАЗИ ПРОБЛЕМАТИКА.

КАТЕДРА СЛАВИСТИКА

Снимки от събитието:

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе. Можете да изберете една от следните теми:

 1. „Моят път към знанието“
 2. „Утре започва от днес“
 3. „Моето писмо в бутилка“
 4. „Малък ли е българският език?“
 5. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо“

Изпращайте вашите текстове на имейл ese_ks@swu.bg. За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката може да послужи за прием в три от специалностите на Филологическия факултет: 1) „Българска филология“, 2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)“ и 3) „Английски език и етнология“.

Краен срок за изпращане на есетата: 08.05.2019 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 18.05.2019 г.

Участие на студентите от специалност Приложна лингвистика – английски и френски език в поетичен хайку-пикник по повод седмицата на франкофонията

За втора поредна година студентите от специалност Приложна лингвистика английски и френски език взеха участие в поетичен хайку-пикник, за да отпразнуват седмицата на франкофонията в сряда, 20 март 2019 г. С много балони, веселие и пикник от специалитети на френската кухня, студентите писаха стихове хайку по темата за четирите елемента. Освен гл. ас. д-р Мария Чанкова, която организира събитието с помощта на Френския институт, гр. София и Френския център – Благоевград, гости на събитието бяха проф. Димитър Веселинов и Жюлиана Монкондуи, стажантка по френски език в ЕГ Благоевград.

Паралелно с честванията по повод на седмицата на франкофонията, някои от студентите се състезаваха в международен конкурс по френски език Plume d’Or (Златното перо), организиран от асоциация „Défense de la langue française” (Защита на френския език) и проведен от Френски център – Благоевград.

Представяне на стипендии “Фулбрайт” в ЮЗУ – 28.03.2019 г., 10:30 ч. – Ректорат

Уважаеми колеги,

На 28.03.2019 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Ректората програмният координатор за стипендиите “Фулбрайт” г-жа Рада Кънева ще представи възможностите за обучение, изследователска и преподавателска дейности в Съединените американски щати по програма “Фулбрайт”.

Програмата предоставя стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска, преподавателска дейност и квалификация в Съединените американски щати.

“Книгите пътуват, хората четат” ( 25-31 март 2019 г.)

Филологическият факултет обявява:

Оставете книга, която някой друг да прочете и вземете за себе си нещо, което ви предизвиква да го прочетете.

Къде: На петия етаж в корпус 1 на ЮЗУ

Кога: от 25 март до 31 март 2019 година

Насладата е за четящите!

Курс по китайски език

За четвърта поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“  студентите от всички специалности могат да изучават практически китайски език като избираема учебна дисциплина. Обучението за студенти и преподаватели е безплатно. Граждани се обучават срещу заплащане (за информация: телефон: +359 (0)73 588 523; e-mail: filologia@swu.bg).

Заявления за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат).

Срок за подаване на заявленията от 15 март 2019 година.

Уведомяваме всички студенти, подали заявления за изучаване на КИТАЙСКИ ЕЗИК, че  първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде на 18 март 2019 година от 17.15 часа в зала 528 на Учебен корпус № 1.