Представяне на книгата “Академия за магьосници” от Ел Феъри – студентка в специалност “Английска филология”

Филологическият факултет Ви кани на представянето на книгата “Академия за магьосници” (Издателство “БАРД”) от Ел Феъри – студентка в специалност “Английска филология”. Събитието ще се състои на 16.05.2019 г., 11 ч., зала №114, ЮЗУ “Неофит Рилски”.

График за държавен практико-приложен изпит по руски език за квалификация “учител” – април и май 2019 г.

Държавният практико-приложен изпит по руски език в базовите училища в Благоевград, за следните студенти, получаващи квалификация Учител по чужд език /руски/, ще се проведе съгласно графика:

 

Петък, 19.04.2019.

Първа смяна

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Андон Бойков Гогов 13300721015

 

Петък, 03.05.2019.

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Мария Андонова Якова 13300721005

 

Петък, 10.05.2019.

СУИЧЕ, базов учител Жана Лалева

5 ч. Моника Стоянова Стойнева 13300721001

 

Изпитите ще се проведат от комисия в състав:

Председател: Доц. д-р Светла Томанова

Членове:

1. Проф. д-р Магдалена Панайотова

2. Гл. ас. д-р Валентина Донева

3. Базовият учител

Между 15.04.-19.04.2019 гост-лектор във Филологическия факултет по програма “Еразъм +” ще бъде доц. Марина Врациу от Университета “Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния.

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В седмицата между 15.04.-19.04.2019 гост-лектор във ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ по програма “Еразъм +”  ще бъде доц. Марина Врациу от Университета “Александру Йоан Куза”, Яш, Румъния.

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите ѝ, които ще се проведат в зала 530.

Програма на лекционния цикъл:

16.04.2019

From 13:30  to 16.00 (In Russian)

 1. Teaching Russian for special purposes to philology students (lecture, workshop);
 2. A poet in two languages? English and Russian in Joseph Brodsky (lecture, workshop);  

From   16:30  to 18.00 (In English)

 1. Iasi on the map; home University as a study destination; the potential of humanities in home university; Iasi as a place of memory (presentation);
 2. Scholars from Alexandru Ioan Cuza University and Bulgarian studies in Romania: on the Balkan concept of beauty; Balkan and Slavic studies in Romania (lecture);  

17.04.2019

From 13:30  to 15,15 (In Russian)

 1. Applied theolinguistics: the language of the Russian heritage speakers;
 2. A voyage to Kitezh-grad: introducing the Lipovans, the Russian heritage speakers in Romania (lecture); 

From   15:30  to 17.15 (In English)

 1. In search of peace in Romanian lands: Paisij Velichkovski, Ioann Kulygin and their followers (lecture); 
 2. Romanian translators of Russian poetry: George Lesnea and Pushkin, Esenin; Emil Iordache and Blok, Esenin, Mandelshtam, Pasternak, Brodsky (lecture, workshop);

 

ПОКАНАТА Е КЪМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТА, КЪМ СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ РУСКИ И/ИЛИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КАКТО И КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ИНТЕРЕС КЪМ ТАЗИ ПРОБЛЕМАТИКА.

КАТЕДРА СЛАВИСТИКА

Снимки от събитието:

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява конкурс за есе. Можете да изберете една от следните теми:

 1. „Моят път към знанието“
 2. „Утре започва от днес“
 3. „Моето писмо в бутилка“
 4. „Малък ли е българският език?“
 5. „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо“

Изпращайте вашите текстове на имейл ese_ks@swu.bg. За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката може да послужи за прием в три от специалностите на Филологическия факултет: 1) „Българска филология“, 2) „Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)“ и 3) „Английски език и етнология“.

Краен срок за изпращане на есетата: 08.05.2019 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 18.05.2019 г.

Участие на студентите от специалност Приложна лингвистика – английски и френски език в поетичен хайку-пикник по повод седмицата на франкофонията

За втора поредна година студентите от специалност Приложна лингвистика английски и френски език взеха участие в поетичен хайку-пикник, за да отпразнуват седмицата на франкофонията в сряда, 20 март 2019 г. С много балони, веселие и пикник от специалитети на френската кухня, студентите писаха стихове хайку по темата за четирите елемента. Освен гл. ас. д-р Мария Чанкова, която организира събитието с помощта на Френския институт, гр. София и Френския център – Благоевград, гости на събитието бяха проф. Димитър Веселинов и Жюлиана Монкондуи, стажантка по френски език в ЕГ Благоевград.

Паралелно с честванията по повод на седмицата на франкофонията, някои от студентите се състезаваха в международен конкурс по френски език Plume d’Or (Златното перо), организиран от асоциация „Défense de la langue française” (Защита на френския език) и проведен от Френски център – Благоевград.