График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език” – II част

График за провеждане на ДППИ по английски език

 

Сряда, 13.11.2019 г.

Седмо СУ, първа смяна

Базов учител Иванка Клечерова

3-и час Тюркян Байрактар ФАЕ 1803

4-и час Емине Геройска 15300321009

Базов учител Мариела Барбашка

5-и час Емине Ика 15300321034

 

Понеделник, 18.11.2019 г.

Втора смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

1-и час Михаела Кобурова 15300423001

Второ училище, базов учител Красимира Пиперевска

4-и час Наталия Тодорова 15300321024

5-и час Веселка Лазова 15300821001

6-и час Йоана Томова 15300321019

График за провеждане на държавен практико-приложен изпит за квалификация “учител по английски език”

График за ИППДИ по английски език, есен 2019

 

05.11.2019 ч. Втора смяна

Второ ОУ „Димитър Благоев”

Базов учител Красимира Пиперевска

3 ч. Мария Сидерова 15300323001

4 ч. Петя Любчова 15300321029

5 ч. Стефани Цветковска 15300321021

 

06.11.2019 ч. Първа смяна

Седмо СУ „Кузман Шапкарев”

Базов учител Иванка Клечерова

3 ч. Радостина Петрова 15300321031

4 ч. Айше Тарал 14300421012

Базов учител Мариела Андонова

5 ч. Паулина Йорданова 15300421010

 

08.11.2019 ч. Първа смяна

Пето СУ „Георги Измирлиев”

Базов учител Малинка Сливкова

3 ч. Атидже Дунгьова 15300421001

Базов учител Румяна Герганова

4 ч. Фатме Господева 15300821020

 

11.11.2019г. Първа смяна

Пето СУ „Георги Измирлиев”

Базов учител Малинка Сливкова

1 ч. Гергана Янева 15300321032

2 ч. Криси Накова ЧЕЕ 13300621001

 

15.11.2019 ч. Първа смяна

СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”

Базов учител Ели Бундова

1 ч. Даяна Джалева 15300421024

2 ч. Сабие Сакалдашова 13300342005

3 ч. Садък Садъков 14300821012

Общо събрание на студентите и докторантите от Филологическия факултет за избори на студенти и докторанти – делегати в Общото събрание на Филологическия факултет

Уважаеми колеги,

На 29 октомври 2019 г. /вторник/ от 13:00 ч. в зала 102 на Учебен корпус №1 ще се проведе Общо събрание на студентите и докторантите от Филологическия факултет за избори на студенти и докторанти – делегати в Общото събрание на Филологическия факултет.

Гласуването ще продължи до 16:00 ч. в стая 102!

Предложения се подават до 12:00 ч. в деня на изборите в стая 114А на УК І (Студентски съвет) или до 17:00 ч., ден преди изборите /28.10.2019 г./ на e-mail: student_council@swu.bg, като в деня на изборите  заявлението трябва да бъде заверено с печат от Студентския съвет.

Заявление-бланка може да получите от членове на Студентския съвет в стая 114А нa УК №1 или да изтеглите от сайта на университета, която да бъде заверена с печат.

Всички студенти и докторанти редовно обучение, държавна поръчка имат право да се кандидатират и упражнят правото си на глас.

ЗАЯВЛЕНИЕ-БЛАНКА

 

Безплатен курс по турски език за студенти, преподаватели и служители на ЮЗУ

 

ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ОБЯВЯВА

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ

 

Курсът е безплатен за студенти, преподаватели и служители  от целия университет и ще се провежда два пъти седмично в дните:

 

Вторник от 13,30 до 15,00 часа (стая 531)

Сряда от 17, 30 до 19.00 часа (стая 531)

 

Начало на курса: 16.10.2019 (17, 3019.00 часа, стая 531)

 

За повече информация и записване на тел: 0882566923, на мейл bforum@swu.bg или преди първото занятие в зала 531 на 16.10.2019.

 

Курс по японски език – записване (до 25.10.2019 г.) и график на часовете

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по японски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават японски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от японски преподавател, говорещ български език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията до 25 октомври 2019 година.

 

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 28 октомври 2019 година от 17.20 ч. в зала 1558.

График за начинаещи

  • Сряда – 17.30-19.15 ч., зала 1558
  • Понеделник – 18.00 – 19.15 ч., зала 1558

График на напреднали:

  • Понеделник – 15.30-17.15 ч., зала 1558
  • Понеделник – 18.00 – 19.15 ч., зала 1558

 

Курс по китайски език – записване (до 25.10.2019 г.) и график на часовете

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по практически китайски език. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете се провеждат от китайски преподаватели с превод на английски език.

Заявления  за записване в курса се подават лично в стая 568 на учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Срок за подаване на заявленията до 25 октомври 2019 година.

 

Начинаещи:

Първата среща с начинаещата група за определяне на графика ще се проведе на 28 октомври 2019 година от 13.20 ч. в зала 1558.

 

График на напреднали групи:

Първа група:

  • Понеделник – 9.00-11.00 ч., Класна стая „Конфуций“
  • Сряда -9.00 – 11.00 ч., Класна стая „Конфуций“

Втора група:

  • Понеделник – 18.00-19.30 ч., Класна стая „Конфуций“
  • Сряда -18.00 – 19.30 ч., Класна стая „Конфуций“