Кампания за Гражданско образование в България

Стартира кампанията за гражданско образование и насърчаване на активното гражданство #ДасигражданинЕСуперяко.

С този проект Европейският съюз насърчава гражданското образование и по-голямото участие на младежите в обществото.

Бъдещето на демокрацията зависи от младите хора, затова е от първостепенно значение те да познават основните демократични ценности и обществени процеси, да бъдат будни граждани.
Можете да видите налични материали тук и целия набор от видео уроци тук.

 

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Скъпи, колеги, светли и благословени празници!

Радост, благодат и здраве за вас и вашите семейства!

Нека новата 2021 година бъде по-здрава, по-щастлива и по-успешна за всички ни!
Пожелавам спокойствие и хармония, уют и светлина в домовете и сърцата ни!

проф. Магдалена Костова-Панайотова

Докторантка от Филологическия факултет е сред победителите в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2020 г.

С трета награда в традиционния конкурс, организиран от Югозападния университет “Неофит Рилски” и Съюза на учените в България – клон Благоевград, бе отличена Юлиана Кирилова Карпузова – докторант във Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Публикациите на участниците бяха оценени от жури в състав: доц. д-р Иванка Станкова – председател и членове: проф. д-р Борис Манов, доц. д-р Татяна Шопова, доц. д-р Владимир Ценков и доц. д-р Радослав Цонев.

Освен грамота и парична награда, всички наградени участници ще получат и годишен абонамент за списание “Наука” – издание на Съюза на учените в България.

Поздравления и пожелания за още много творчески успехи!

Дати за поправителната държавна изпитна сесия през месец февруари 2021 година

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Дати за провеждане на поправителната (08.02.– 25.02.2021 год.)  държавна изпитна сесия

08   февруари 2021 г.:     

  • английски език, чешки, сръбски и хърватски език;
  • магистърските програми:

“Език и лингвистика в глобалния свят“, „Превод и съвременна англоезична литература“,

„Лингвистично аспекти на чуждоезиковото обучение“, Английски език и антропология на Югоизточна Европа.

10 февруари 2021 г.:   

  •  български език и литература, етнология;
  •    магистърска програма „Българският език като чужд език“

15 февруари 2021 г.:   

  •  немски език, френски език, руски език, гръцки език;
  • магистърските програми: „Филологически аспекти на работа в медиите“ и „Превод“ (гръцки език).

Писмените държавни изпити започват от 9.00 часа, а защитата на дипломни работи от 10.00 часа.

 

 

Публична лекция на доц. д-р Биляна Тодорова

На 5 ноември 2020 от 10:00 ч. доц. д-р Биляна Тодорова ще изнесе публична академична лекция на тема “Езикови особености на компютърно опосредстваната комуникация”. Лекцията ще бъде представена онлайн в електронната платформа BigBlueButton на адрес:

https://bbb.swu.bg/b/bil-ay4-dgy.

Филологическият факултет се прости с доц. дфн Гергана Пенчева-Апостолова

Филологическият факултет се прости с доц. дфн Гергана Пенчева-Апостолова – един широкоскроен учен, ерудиран специалист, добронамерен и отзивчив професионалист, благороден колега, който майчински се грижеше за колегите и студентите си, учеше ги, помагаше им, подкрепяше ги и ги вдъхновяваше.

Доц. Дфн. Гергана Апостолова става част от Филологическия факултет през 1992 г. На 02.02.2012 г. придобива академичната длъжност „доцент“, от 20.03.2015 г. е доктор на филологическите науки. Нейната всеотдайна начетеност е видима не само в научните трудове и учебни помагала, които тя пише, но и в широкия диапазон от водени лекционни курсове и практически упражнения: като се започне от практически английски език, премине се през лингвистичните дисциплини и се стигне до любимите й „Теория на превода“, „Увод в английската литература“, „Убеждаваща комуникация“ и „Английски за интернет“.

Доц. дфн Апостолова оставя след себе си не диря, а стабилна основа от няколко поколения учени и учители – на всички тях тя даваше знание, мъдрост, умения и частица от човечността, добрината и лъчезарността си.

Една голяма част от преподавателите в Катедрата по германистика и романистика на Филологическия факултет, към която доц. дфн Апостолова принадлежеше, са нейни студенти и дипломанти.

Да бъде светла паметта й,  остава добре утъпкан и достойно извървян път на учен, преподавател, писател, колега, приятел, човек с голямо и добро сърце.