Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι» Μπλαγκόεβγκραντ 

Πρόσκληση

συμμετοχής στο

Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού  

(0115 Ιουλίου 2019) 

Αγαπητοί φίλοι,

Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι» της πόλης Μπλαγκόεβγκραντ με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διοργανώνει Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, καθώς και σε όλους τους ενήλικους φίλους της Βουλγαρίας και σε όσους θέλουν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γοητεία και τον πλούτο της βουλγαρικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες – εδώ

Δήλωση συμμετοχής – εδώ

Летний семинар по болгарскому языку и культуре

 

Летний семинар по болгарскому языку и культуре,

Югозападный университет „Неофит Рилски“, Благоевград

(01 – 15 июля 2019 г.)

Уважаемые друзья,

Югозападный  университет „Неофит Рилски“ приглашает вас принять участие в Летнем семинаре по болгарскому языку и культуре, организованный при содействии Министерства образования и науки Республики Болгария.

Приглашаем всех иностранных студентов, преподавателей, переводчиков, также и всех тех, кому уже исполнилось 18 лет и желают  и окунуться в красоту болгарского национального колорита.

Для более подробной информации – здесь!

Формуляр участника – здесь!

Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture

SUMMER SEMINAR

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI, BLAGOEVGRAD

(1st July – 15th July 2019)

If you are a foreign lecturer, student, translator, or anyone above 18 years of age with a keen interest in Bulgarian culture, it is our pleasure to invite you to our Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture organized by South-West University Neofit Rilski with the support of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

The seminar aims at promoting Bulgarian Studies internationally by teaching Bulgarian language, literature, art, traditions and culture as the main components of our nationality.

FOR MORE DETAILS – HERE!

Registration form (EN) – HERE!

Летен семинар по български език и култура към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград (1 – 15 юли 2019 г.)

Уважаеми приятели,

Югозападният университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да ви покани на Летен семинар по български език и култура, организиран с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България.

Поканата е отправена към чуждестранни студенти, преподаватели, преводачи, както и към всички над 18-годишна възраст, желаещи да се докоснат до българския национален колорит.

ПОДРОБНОСТИ – ТУК

Формуляр за участие – ТУК

БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА, ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ – ДОМАКИН НА ПРЕСТИЖНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЪВ ФОРУМА СЕ ВКЛЮЧИ И ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ ДЕНИЦА САЧЕВА

На 26-и и 27-и октомври 2018 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ беше домакин на международната научна конференция „Българистиката по света, филологията у дома“. Съорганизатори на събитието, в което взеха участие над 90 научни работници от 24 университета, разположени в десет държави, както и от различните институти към БАН, бяха Югозападният университет и Националното издателство за образование и наука „Аз Буки“ към МОН. Поздравителни адреси по повод събитието деканът проф. Панайотова получи от Масариковия университет в Чехия, от университета „Ян Амос Коменски“ в Братислава, от ректората на Софийския университет, от Велкотърновския университет, от Института за български език към БАН, от Русенския университет и др. Събитието бе открито и анонсирано от декана на Филологическия факултет, проф. д-р Магдалена Панайотова, а поздравление към участниците поднесе проф. д-р Антони Стоилов от името на ректора на университета. Заместник-директорът на Националното издателство „Аз буки“ и съорганизатор на научната проява Николай Кънчев също поздрави участниците в престижния форум. Пленарни доклади представиха проф. Мария Добрикова от Братиславския университет „Ян Амос Коменски“, която разказа за историята на българистиката в университета, която вече е на един век, проф. Мадлен Данова от СУ „Св. Кл. Охридски“, която фокусира вниманието на участниците върху проблемите пред филологията днес, и проф. Раймонд Детрез от Университета в Гент, Белгия, който представи приноса на холандския славист Николас ван Вейк към българистиката и медиевистиката. Двудневната работа на конференцията бе разделена в няколко секции: „Преподаването на български език и култура зад граница“, „Филологията у дома: предизвикателствата днес“, „Филологията в европейския културен обмен“, „Филологията в дигиталната епоха“, „Българският език в мултикултурна среда – политики, парадигми, методики“ и „История на филологическата наука“. В докладите и последващите често оживени и емоционални дискусии бяха засегнати множество въпроси, свързани с актуалните проблеми и предизвикателства, пред които е изправена филологията (и в частност българистиката) у нас и по света. Важна част от конференцията беше проведената в ранния следобед на 26-и октомври кръгла маса „Българските лекторати: проблеми и перспективи“, в която взе активно участие зам.-министърът на образованието и науката г-жа Деница Сачева. Освен че беше водещ на събитието, г-жа Сачева беше и активен участник, който се опита да отговори на множеството въпроси, поставени пред нея както от страна на лекторите и университетските преподаватели зад граница, така и от преподаватели в неделните училища в чужбина. Зам.-министърът се ангажира с по-активна политика от страна на Министерството на образованието и науката по отношение на преподаването на български език, литература и култура в чужбина и представи някои от идеите, които са залегнали в проекта за постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. Приятна изненада за участниците в конференцията беше представянето на новите издания на Филологическия факултет, сред които бе и броят на сп. „Езиков свят“ с вече публикуваните в два тематични блока доклади на част от участниците, както и новите два броя на списание „Балканистичен форум“. Двете списания са реферирани и индексирани в най-сериозните световни бази данни. Амбицирани от успеха на събитието и от големия интерес към обсъжданата проблематика, по време на тържественото закриване организаторите заявиха своето желание тя да се превърне в традиционна, като следващото издание на конференцията бъде през 2020 година.

Международна конференция с фокус към кариерното и творческото развитие, свързано с хуманитарните науки и изкуствата

Здравейте,
Имаме удоволствието да поканим Ваш представител като говорител на SlavConf. – втора международна конференция за хуманитарни науки, бизнес и образование, която ще се състои на 19 и 20 октомври 2018г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Темите на лекциите и панелите са свързани с развитието на хуманитарните науки и изкуствата. Събитието е насочено към студенти, академици, организации, мениджъри на компании и представителите на образователния сектор.
Основните цели са: да се подобри връзката между университета и бизнеса;  да се развият иновациите в хуманитарния сектор; да се повишат възможностите за работа на студенти и хуманитаристи; да се обосноват дейностите за управлението на бизнес, свързан с хуманитарните науки и тези от образователния сектор; празнуваме желанието да създаваме.
SlavConf. | Желанието да създаваме /Desire of Creating/ 
Международна конференция за хуманитарни науки, бизнес, образование, изкуства, иновации и технологии. Първата конференция по рода си в Европа.
Панел „Бъдещето на филологията” 
Продължителност: 19 октомври, 13:30-14:30ч. /петък/
Продължителност на конференцията: 19 октомври 10:00-18:30ч. и 20 октомври 10:00-18:30ч.
Официалните езици на събитието са български и английски.
Екипът организира събитието с партньорството на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Студентския съвет при СУ, Националното представителство на студентските съвети, Националния студентски дом и Coca-Cola.
Прикачена е покана към студентите на Вашия университет.
С уважение,
АТАНАС НЕЙЧЕВ
главен организатор
@nasneychev | +359886296531
@slavconf | slavconf.com
SlavConf. | Desire of Creating
19 – 20 October 2018, Sofia
ПОКАНА – ТУК

ИЗКУСТВОТО НА ТАЙ ЧИ – ХАРМОНИЯ В МОДЕРНИЯ СВЯТ

Филологическият факултет при Югозападния университет има удоволствието да Ви покани  на представяне на бойното изкуство Тай дзи в стая „Конфуций“ на 11 октомври от 11 ч. Изкуството ще представи Валери Иванов – Лао шъ, един от основателите на школата „Кунгфу център Сюангуей”. основана 1995 г. Той е наследник на традициите на фамилиите Чън и Ян, предадени на неговия учител Красимир Димитров – Китаеца /1957-2012/ от великия майстор Гу Лиусин /1908-1991/ – ревностен изследовател и защитник на автентичното изкуство на „Тайдзи цюан”

Тайдзи цюан /Юмрукът на тайдзи/ се развива като бойно изкуство в края на 18 в. В техниката на неговото практикуване намират конкретно и директно практическо приложение основни концепции във философията на даоизма, китайския будизъм и конфуцианството. През втората половина на XX в. изкуството на движението в тайдзи цюан става особено популярно в Китай, а и в целия свят предимно със своя оздравителен и хармонизиращ ефект. Настъпва значителна „модернизация” в техниката, като Тайчи /както популярно се нарича на Запад днес/ се практикува предимно под формата на терапевтична техника и възстановителна гимнастика. Развива се също и като спортно-състезателна и естетическа дисциплина. Овладяването на „вътрешните” и не толкова популярни аспекти на това изкуство изисква задълбочено дългогодишно изследване и навлизане в дълбочината на древнокитайското традиционно светоусещане и разбиране на живота и света, за техния смисъл, съдържание и качество на осъзнато присъствие. Изключителна рядкост е докосването до красотата и силата на това изкуство.

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение или практика по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Повече информация за процедурата по кандидатстването ще откриете ТУК, както и в раздела ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ” на нашия сайт.

Свободни места за студентска и преподавателска мобилност: