Представяне на книгата “Академия за магьосници” от Ел Феъри – студентка в специалност “Английска филология”

Филологическият факултет Ви кани на представянето на книгата “Академия за магьосници” (Издателство “БАРД”) от Ел Феъри – студентка в специалност “Английска филология”. Събитието ще се състои на 16.05.2019 г., 11 ч., зала №114, ЮЗУ “Неофит Рилски”.

International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE”, Blagoevgrad, 28 may 2019

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI

Faculty of Philology

Confucius Institute in Sofia

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE EASTSO FAR, SO CLOSE

Blagoevgrad, 28 May 2019

 

The conference is conceived as an interdisciplinary forum: academics from Bulgaria, China, Italy, Czech Republic, France, Hungary, Poland, Slovakia, Greece, Russia, Ukraine, Germany and Austria are invited to take part in it.

This forum envisages to spark debate on various issues concerning language, literature, philosophy, culture, as well as diplomacy, law, economics, the One Belt and One Road initiative, etc.

 

  • The conference will take place on 28 May 2019 in Conference Room 114, at the Main Building of the South-West University (66 Ivan Mihaylov Str, Blagoevgrad, Bulgaria).

 

Invitation-Conference-SWU-28.05.19.doc – Download

Conference Program – Download

Международна научна конференция “Изтокът – Далечен и близък”, организирана от Филологическия факултет и Институт “Конфуций” – София

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

Филологически факултет

 

Институт „Конфуций“, София

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК

Благоевград, 28 май 2019 г.

 

Конференцията е замислена като интердисциплинарен форум; в нея са поканени да участват учени от България, Китай, Италия, Чехия, Франция, Унгария,  Полша, Словакия, Гърция, Русия, Украйна, Германия и Австрия.

В тази връзка предвиденият форум ще провокира дебат по различни въпроси, които засягат езика, литературата, философията, културата, както и дипломацията, правото, икономиката, големия геополитически проект „Един пояс, един път“ и др.

 

  • Конференцията ще се състои на 28 май 2019 г. в зала 114, Първи учебен корпус на Югозападния университет (гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66).

ПОКАНА – Download

ПРОГРАМА – Download

 

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.

На 1 март 2019 година, 11.00 часа, Аула, Учебен корпус № 1 ще се състои церемонията по дипломирането на студентите от Филологическия факултет.
Дипломирали се през 2018 година студенти е необходимо в срок до 22 февруари 2019 година да подпишат дипломите си при инспектор Вася Бачева, каб. 557, Учебен корпус № 1, в противен случай няма да могат да ги получат на церемонията.
Препоръчително е официално облекло.

Публична лекция на проф. д-р Лилия Илиева на тема: Изданията на Петър Богдан Бакшич

На 12.12.2018 г. от 11.30 в зала 1531 проф. д-р Лилия Илиева от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” изнесе публична лекция на тема:

Изданията на Петър Богдан Бакшич

Публичната лекция е част от дейността на Лабораторията по лингвистична демография на Балканите към Катедрата по български език при Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

Преподавател от Филологическия факултет издаде книга за български писател, предлаган за Нобелова награда

Преподавателят от Катедрата по литература към Филологическия факултет гл. ас. д-р Елена Азманова-Рударска издаде монография за малко известния писател Иван Грозев. Тя е публикувана от престижното българско издателство „Рива”.

Иван Грозев е един от четиримата българи, предлагани за Нобелова награда – заедно с Пенчо Славейков, Иван Вазов и Ел. Багряна. Кандидатурата на Ив. Грозев е отправена от проф. М. Арнаудов през 1928 и 1929 година. Писателят е част от движението на българския символизъм и е един от основните представители на мистицизма в българската литература. Същевременно е един от първите преподаватели в Театралната школа (днес НАТФИЗ), един от председателите на културно дружество „Българско родно изкуство”. Сътрудник е на емблематични периодични издания като сп.„Българска сбирка”, сп. „Духовна култура”, в. „Напред”, сп.„Хиперион”, в. „Родно изкуство” (където е и гл. редактор) и др. Автор на поезия и драми, като с три от тях е предложен за престижната награда – „Златната чаша”, „Йов” и „Семела”.

Близко приятелство го свързва със Ст. Михайловски, Ник. Райнов, Ем. Попдимитров, Т. Траянов, Ив. Радославов, Л. Стоянов, акад. М. Арнаудов, Дим. Шишманов и др. Бил е учител на известни наши писатели, театрали, общественици – Й. Йовков, Ст. Л. Костов, Вл. Полянов, Хр. Бръзицов, Ал. Гиргинов, Гр. Василев, проф. Н. Милев и др.

Книгата е една възможност да запълни „липсващите” страници в българската литературна история. Биографията на Иван Грозев е разгледана в контекста на събитията от първата половина на ХХ век – обществени, политически, религиозни, исторически, литературни полемики и диалози. Изследването разкрива процесите, взаимоотношенията и явленията в българския социален и културен живот през първата половина на ХХ век и присъствието и ролята на Иван Грозев в тях. В монографията на гл. ас. д-р Елена Азманова са събрани множество архивни документи и споменни материали, което я прави интересна както за специалистите, така и за по-широк кръг читатели.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА В БЛАГОЕВГРАД – ТУК

Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι» Μπλαγκόεβγκραντ 

Πρόσκληση

συμμετοχής στο

Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού  

(0115 Ιουλίου 2019) 

Αγαπητοί φίλοι,

Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφιτ Ρίλσκι» της πόλης Μπλαγκόεβγκραντ με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διοργανώνει Θερινό Πρόγραμμα Βουλγαρικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, καθώς και σε όλους τους ενήλικους φίλους της Βουλγαρίας και σε όσους θέλουν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γοητεία και τον πλούτο της βουλγαρικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες – εδώ

Δήλωση συμμετοχής – εδώ

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Летний семинар по болгарскому языку и культуре

 

Летний семинар по болгарскому языку и культуре,

Югозападный университет „Неофит Рилски“, Благоевград

(01 – 15 июля 2019 г.)

Уважаемые друзья,

Югозападный  университет „Неофит Рилски“ приглашает вас принять участие в Летнем семинаре по болгарскому языку и культуре, организованный при содействии Министерства образования и науки Республики Болгария.

Приглашаем всех иностранных студентов, преподавателей, переводчиков, также и всех тех, кому уже исполнилось 18 лет и желают  и окунуться в красоту болгарского национального колорита.

Для более подробной информации – здесь!

Формуляр участника – здесь!

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture

SUMMER SEMINAR

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI, BLAGOEVGRAD

(1st July – 15th July 2019)

If you are a foreign lecturer, student, translator, or anyone above 18 years of age with a keen interest in Bulgarian culture, it is our pleasure to invite you to our Summer Seminar: Bulgarian Language and Culture organized by South-West University Neofit Rilski with the support of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria.

The seminar aims at promoting Bulgarian Studies internationally by teaching Bulgarian language, literature, art, traditions and culture as the main components of our nationality.

FOR MORE DETAILS – HERE!

Registration form (EN) – HERE!

Notice: Array to string conversion in /home/nurie/www/philo/wp-content/plugins/carousel-without-jetpack/carousel/jetpack-carousel.php on line 252

Летен семинар по български език и култура към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград (1 – 15 юли 2019 г.)

Уважаеми приятели,

Югозападният университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да ви покани на Летен семинар по български език и култура, организиран с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България.

Поканата е отправена към чуждестранни студенти, преподаватели, преводачи, както и към всички над 18-годишна възраст, желаещи да се докоснат до българския национален колорит.

ПОДРОБНОСТИ – ТУК

Формуляр за участие – ТУК