Специалности – ОКС “Бакалавър”


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ


БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ


ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО ЧУЖД ЕЗИК (английски или гръцки, или китайски, или руски, или турски)


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (английски с немски, или френски, или гръцки, или руски, или хърватски)


СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ


ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ