Специалности – ОКС “Бакалавър”


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ


БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ


ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПО ЧУЖД ЕЗИК (руски или английски, или турски, или гръцки, или китайски)


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (английски с немски, или френски, или гръцки, или руски, или хърватски)