Учебен отдел

 

Вася Бачева
Кабинет № 1557
Приемно време: 10.00 ч. – 12.00 ч.; 13.30 ч. – 14.30 ч.
Телефон: +359-73-588 509
e-mail: ba4eva@swu.bg