Секретариат

Секретариат

Величка Сотирова
Секретар на факултета
Секретар на Катедра “Български език”

Кабинет 568, Учебен корпус 1
Работно време: 8.00–12.00 ч.; 13.00–17.00 ч.
Телефон: +359 (0)73 588 523
e-mail: filologia@swu.bg

 

 

Павлина Солачка
Секретар на Катедра “Литература” и Катедра “Етнология и балканистика”

Кабинет 471, Учебен корпус 1
Работно време: 8.00–12.00 ч.; 13.00–17.00 ч.
Телефон: +359 (0)882 566 928
e-mail: poli_mitova@swu.bg

 

Елена Колова
Секретар на Катедра “Германистика и романистика” и на Катедра “Славистика”

Кабинет 470, Учебен корпус 1
Работно време 8.00–12.00 ч.; 13.00–17.00 ч.
Телефон: +359 (0)73 588 528
e-mail: kgr@swu.bg

 

Инспектор “Учебен отдел” 

Вася Бачева

Кабинет 557, Учебен корпус 1
Приемно време (студенти): 10.00–12.00 ч.; 13.30–14.30 ч.
Телефон: +359  (0)73 588 509
e-mail: ba4eva@swu.bg

 

 

 

Библиотека на Филологическия факултет

Илиана Вантова

Кабинет 439, Учебен корпус 1
Работно време: 8.00–12.00 ч.; 13.00–17.00 ч.
Телефон: +359 (0)73 588 529
e-mail: cfl@swu.bg