Ръководство

Декан

Проф. д-р Магдалена Костова – Панайотова

Кабинет: 1567
Телефон: +359 (0)73 588 523
GSM: +359 (0)882 566 927
e-mail: panayotova@swu.bg
Приемно време: вторник – 15.30 ч. – 17.15 ч.

Консултации:

  • Вторник: 11.30 ч. – 13.15 ч.
  • Сряда: 13.30 ч. – 15.15 ч.

Профил в “Академична информационна система”


Зам.-декани

Доц. д-р Антоанета Михайлова

Заместник-декан по учебната работа, качеството и акредитацията
Кабинет: 1566
Телефон: +359 (0)73 588 523
e-mail: amihailovabg@yahoo.de; amihailova@swu.bg
Приемно време:

  • вторник – 15.30-17.15 ч.;
  • сряда – 9.30-10.15 ч.; 14.30-15.15 ч.

Профил в “Академична информационна система”


Доц. д-р Борислав Попов
Заместник-декан по научната, издателската и международната дейност, проекти и мобилност
Кабинет: 1564
Телефон: +359 (0)73 588 523
e-mail: meristaf@abv.bg
Приемно време:

  • понеделник 13.30–14.30 ч.; 17.15–18.00 ч.
  • петък 8.30–9.30 ч.; 16.30–17.30 ч.

Профил в “Академична информационна система”