Ръководство

Декан

Проф. д-р Магдалена Костова – Панайотова

Кабинет: 1567
Телефон: +359 (0)73 588 523
GSM: +359 (0)882 566 927
e-mail: panayotova@swu.bg
Приемно време: 

  • вторник – 09.00 ч. – 10.15 ч.;

Консултации:

  • вторник: 12.30 ч. – 13.15 ч.; четвъртък: 13.30 – 14.15 ч.

Профил в “Академична информационна система”


Зам.-декани

Доц. д-р Антоанета Михайлова

Заместник-декан по учебната работа, качеството и акредитацията
Кабинет: 1566
e-mail: amihailovabg@yahoo.de; amihailova@swu.bg
Консултации:

  • вторник – 10.30 – 12.15 ч.; 15.30 ч. – 16.15 ч.
  • сряда – 10.30 – 11.15 ч.

Профил в “Академична информационна система”

 


Доц. д-р Гергана Падарева-Илиева
Заместник-декан по научната, издателската и международната дейност, проекти и мобилност
Кабинет: 1566
e-mail: gerypadareva@swu.bg

Консултации: понеделник – 09.30 – 11.15 ч.; 

вторник – 09.30 – 11.15 ч.

Профил в “Академична информационна система”