Катедри

Катедра “Български език”

Ръководител:  доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Кабинет № 1565
Приемно време: вторник – 09.30–11.15 ч.; четвъртък – 09.30–11.15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: llper@swu.bg

Катедра “Германистика и романистика”
Ръководител: проф. д-р Елисавета Бояджиева
Кабинет № 1437б
Приемно време: понеделник – 09:30 – 11:15 ч.; вторник – 11:30 – 13:15 ч.
Телефон: +359 73 588 528
e-mail: e.boyadzhieva@swu.bg

Катедра “Етнология и балканистика”
Ръководител: доц. д-р Илия Недин
Кабинет № 1559
Приемно време: сряда – 13.30 – 15.15 ч.; 15.30 – 16.15 ч.; четвъртък – 15.30 – 17.30 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: i_nedin@swu.bg

Катедра “Литература
Ръководител: проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски
Кабинет № 1560
Приемно време: понеделник – 11,30–13,15 ч.; вторник – 10,30–12,15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: crakiovsky@swu.bg

Катедра “Славистика”
Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова
Кабинет № 1563
Приемно време: понеделник –13.30–15.15 ч.; вторник – 08.30–09.15 ч.; 11.30–12.15 ч.; четвъртък – 10.30–12.15 ч.

Телефон: +359-73-588 528
e-mail: marinela@swu.bg