Катедри

Катедра “Български език”

Ръководител:  доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Кабинет № 1565
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: llper@swu.bg

 

Катедра “Германистика и романистика”
Ръководител: проф. д-р Елисавета Бояджиева
Кабинет № 1437б
Телефон: +359 73 588 528
e-mail: e.boyadzhieva@swu.bg

 

Катедра “Етнология и балканистика”
Ръководител: доц. д-р Илия Недин
Кабинет № 1559
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: i_nedin@swu.bg

 

Катедра “Литература
Ръководител: проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски
Кабинет № 1560
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: crakiovsky@swu.bg

 

Катедра “Славистика”
Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова
Кабинет № 1563
Телефон: +359-73-588 523

e-mail: marinela@swu.bg