Катедри

Катедра “Български език”

Ръководител:  доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Кабинет № 1565
Приемно време: вторник – 11.30–13.15 ч.; четвъртък – 9.30–11.15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: llper@swu.bg

Катедра “Германистика и романистика”
Ръководител: доц. д-р Елисавета Бояджиева
Кабинет № 1437б
Приемно време: понеделник – 10:30 – 12:15 ч.; вторник – 15:30 – 17:15 ч.
Телефон: +359 73 588 528
e-mail: e.boyadzhieva@swu.bg

Катедра “Етнология и балканистика”
Ръководител: доц. д-р Илия Недин
Кабинет № 1559
Приемно време: вторник – 14.00 ч. – 16.00 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: i_nedin@swu.bg

Катедра “Литература
Ръководител: проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски
Кабинет № 1560
Приемно време: понеделник – 12.30 ч. – 13.15 ч., сряда – 10.30 – 13.15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: crakiovsky@swu.bg

Катедра “Славистика”
Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова
Кабинет № 1563
Приемно време: вторник –11.30–13.15 ч., петък – 11.30–13.15 ч.

Телефон: +359-73-588 528
e-mail: marinela@swu.bg