Erasmus + Lecturers

Университети, с които Филологическият факултет има договор за преподавателска мобилност

Партньор
Държава
Продължителност
Subject Area
Изх. преп. моб.
University of TiranaАлбания2017-2021Literature and Linguistics2х7 дни
Ludwig-Maximilians Universitat Munchen
Германия
2018-2021
Social and Behavioral Sciences
1x7 дни
Friedrich Schiller University of Jena
Германия
2014-2021
Language and Philological Sciences
1x7 дни
University of Macedonia
Гърция
2015-2021
Language Acquisition
1х7 дни

University of Tartu
Естония
2014-2021
Social and Behavioral Sciences (ethnology)
2x7 дни

University of Bielsko-Biala
Полша
2014-2021
Languages
2х10 дни

University of Lodz
Полша
2014-2021
Language and Philological Sciences
2х14 дни

Nicolaus Copernicus University of Torun
Полша
2014-2021
Language and Philological Sciences
1х7 дни

Maria Curie-Sklodowska University
Полша
2014-2021
Language and Philological Sciences
1х7 дни

University of Iasi
Румъния
2018-2021
Literature and Linguistics
1x5 дни

University of Craiova
Румъния
2017-2021
Humanities, Modern EC Languages, Languages and Philological Sciences
2x7 дни

Trnava University in Trnava
Словакия
2015-2020
Languages and Philological Sciences
2х7 дни

Comenius University in Bratislava
Словакия
2014-2021
Foreign Languages and Philological Sciences
2x7 дни

Istanbul Universitesi
Турция
2014-2021
Translation, Interpretation
2x7 дни

Kadir Has Universitesi
Турция
2014-2021
Social Sciences
1x7 дни

University of Szeged
Унгария
2014-2021
Foreign Languages
2х7 дни
University of Zagreb
Хърватска
2014-2021
Foreign Languages (South Slavic Languages)
2х7 дни

Masаryk University
Чешка република
2017-2021
Language Acquisition
1x5 дни
University of West Bohemia
Чешка република2014-2021
Anthropology
1х7 дни

Charles University in Prague
Чешка република2015-2021
Sociology and Cultural Studies
2х10 дни

Заявление за преподаватели