Конференция “Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” / Conference “Linguistics: History, Challenges, Perspectives”

Катедрата по български език е организатор на научната конференция „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“. Тя се провежда през две години в ЮЗУ „Неофит Рилски“.  За първи път конференцията се проведе през 2013 г. Още тогава тя даде заявки да бъде сериозен научен форум, на който представят своите изследвания утвърдени и млади учени от страната и чужбина. Това първо издание на конференцията бе посветено на 80-годишнината от рождението на проф. Славчо Петков – един от основателите на Катедрата по български език.

Второто издание на конференцията се проведе през 2015 г. То бе посветено на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Иван Кочев. Сериозните научни дискусии между участниците в конференцията потвърдиха, че това е форум с високо качество, на който лингвисти от страната и чужбина могат да обменят идеи, да оповестяват резултатите от своите изследвания, а младите учени да получат ценни препоръки и съвети.

„Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“ е един от малкото лингвистични научни форуми у нас. Като национална конференция с международно участие тя привлича учени лингвисти от всички университети у нас, от БАН, а също и от университети и изследователски центрове в чужбина – Русия, Норвегия, Украйна, Македония, Албания, Словакия и др.

След всяка конференция се публикува печатно и електронно издание с най-интересните доклади под заглавие „Лингвистиката – история, предизвикателства, перспективи“, което е реферирано и индексирано в CEEOL.


2018 г.


Снимки от конференцията от 2013 г. и 2015 г.