Профил

Филологическият факултет се създава след разделянето на Историко-филологическия факултет по вътрешно предложение. С решение на Академичния съвет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Филологическият факултет съществува като самостоятелно звено от 1991 г. В следващите няколко години той се превръща в основен център на Югозападна България, в който се развива научна дейност в областта на филологическите науки и се подготвят филолози, реализиращи се в различни области на обществения живот в страната и чужбина.

Обучението във факултета е организирано в съответствие с държавните изисквания към филологическите дисциплини, което дава възможност на студентите да продължат или завършат висшето си образование в други европейски държави и САЩ.

Филологическият факултет разполага с богата библиотека с чуждестранна научна и художествена литература. Учебният процес е осигурен със съвременна учебна техника: компютри, видео- и аудиоматериали. Разработва се проект за използването на мултимедийни продукти в обучението по чужд език.

Специалностите на Филологическия факултет дават възможност на завършилите да се реализират в различни сфери на образованието, журналистиката, в областта на преводаческата дейност, технологиите и науката.

КАТЕДРИ