Профил

 

Обучението във факултета е организирано в съответствие с държавните изисквания към филологическите дисциплини, което дава възможност на студентите да продължат или завършат висшето си образование в други европейски държави и САЩ и да се реализират в различни сфери на образованието, журналистиката, в областта на преводаческата дейност, технологиите и науката.

 

 

 

 

КАТЕДРИ