Катедра “Литература”

Приемното време на преподавателите е актуално за летния семестър на академичната 2018/2019 г.

проф. д.н. Цветан Ракьовски – ръководител

Преподава: Увод в литературната теория; Съвременна българска литература; Теория на романа; Нобеловата премия за литература; Семиотика на словесните изкуства.

Приемно време: 

понеделник – 12,30–13,15 ч.;

вторник – 10,30–11,15 ч.; сряда – 12.30 – 14.15 ч.

Кабинет: 1432 А  E-mail: crakiovsky@swu.bg

 

проф. д-р Стилиян Стоянов

Преподава: Увод в литературната теория; Етнология на литературата; Литература – визуални образи – комуникации; Българската литература от края на ХХ век; Естетика на античността; Литература и кино; Културология.

Приемно време:

вторник – 11.30–13.15 ч.; сряда – 11.30–13.15 ч.;

Кабинет: 1562              E-mail: stilyan@swu.bg

 

доц. д.н. Албена Вачева

Преподава: Съвременна българска литература; Жените писателки; Българската литература от края на XX век.

Приемно време: 

понеделник – 12.30–14.15 ч.; вторник – 08,30–10.15 ч.

Кабинет: 1562  E-mail: vacheva@swu.bg

 

доц. д-р Роман Хаджикосев

Преподава: Нова българска литература; Структурна поетика; Българска емигрантска литература; Пътеписи, пътешественици, туризъм.

Приемно време:

сряда – 12.30–14.15 ч., петък – 13.30–15.15 ч.

Кабинет: 1562              E-mail: romandizel@swu.bg

 

доц. д-р Таня Стоянова

Преподава: “Българска литература за деца”; “Методика на обучението по литература”; “Работа в екип”. Научни интереси в областта на историята на българската литература за деца, история на българската литература, методика на преподаване на литература, специализира в преподаването на български език на чужденци.

Приемно време: (на лекторат в чужбина)

Кабинет: 1562              E-mail: tadrag2001@swu.bg

 

гл.ас. д-р Бойка Илиева-Пензова

Преподава: Антична литература; Западноевропейска литература; Западноевропейският роман през XVIII-XIX век; Съвременна западноевропейска проза.

Приемно време:

понеделник – 08.30–10.15 ч.;

вторник: 13.30–15.15 ч.

Кабинет: 1561

E-mail: boyka.ilieva@swu.bgboyka.ilieva@gmail.com;

 

 

гл.ас. д-р Елена Азманова Рударска

Преподава: Стара българска литература; Нова българска литература; Съвременна българска литература; Християнска култура и средновековни книжовни центрове; Литература, медии, образование; Литературни полемики и диалози от Освобождението до края на Първата световна война; Литературноисторически сюжети в периода между двете световни войни; Алтернативна приложност на литературата в образованието.

Приемно време: понеделник – 08.30–12.15 ч.

Кабинет: 1561 E-mail: elena_azmanova@swu.bg