Катедра “Славистика”

 

проф. д-р Маринела Младенова – ръководител

Преподава: Сравнителна граматика на славянските езици; Банатският български език – история и съвременно състояние; Динамика и иновации в българската лексика от края на ХХ и началото на ХХI век; Руско-български езикови паралели.

Приемно време:

понеделник –11.30–13.15 ч.

вторник – 11.30–13.15 ч.

Кабинет: 1563    E-mail: marinela_mladenova@abv.bg

 

проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова

Магдалена Костова-Панайотова е професор по руска литература, Декан на Филологическия факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Автор на 11 книги и над 70 статии и студии в специализирания периодичен печат. Главен редактор на академичното списание „Езиков  свят“ (Orbis linguarum), орган на Филологическия факултет. Основни области на интереси и основен фокус на публикации: поезия, модернизъм, емигрантска литература, славистични и балканистични литературни изследвания, журналистически жанрове.

Приемно време: вторник – 11.30–13.15 ч. сряда– 11.30–13.15 ч.;

Кабинет: 1567          Е-mail: panayotova@swu.bg

 

 

 

доц. д-р Петър Воденичаров

Доц. д-р Петър Воденичаров е специалист по социолингвистика и психолингвистика. Води също курсове по масови комуникации и език и пол. Специализирал е в Норвегия и Дания.

Приемно време: понеделник – 14. 30–17. 15; вторник – 17.30–18.15 ч.

Кабинет: 1433  E-mail: peter_acad@yahoo.com

 

 

доц. д-р Светла Томанова

Преподава: Теория на превода; Специализиран превод; Стилистика на руски език; Странознание на Русия. Автор на книгите “Междуезиково взаимодействие в превода” и “Теория на междуезиковия превод”.

Приемно време: 

вторник –  12.30–13.15 ч.;

четвъртък – 08.30–11.15 ч.

Кабинет: 1469

E-mail: tomanovasvetla@abv.bg

 

гл.ас. д-р  Валентина Донева

Преподава: Практически руски език; История на книжовния руски език.

Приемно време: понеделник – 13.30 – 14.15 ч.; вторник 10.30 – 13.15 ч.

Кабинет: 1469

E-mail: axlvalia@abv.bg

 

гл.ас. д-р Милен Малаков

Преподава: Сравнителна граматика на славянските езици: Практически сръбски, хърватски, словенски език; Съвременни технически средства за превод; Специализиран превод (юридически/технически/художествен текст); Компютърна текстообработка.

Приемно време:

вторник – 13.30–15.15 ч.

сряда – 10.30–12.15 ч.

Кабинет: 1563  E-mail: milen_malakov@abv.bg

 

гл.ас. д-р Дмитро Гергинов

Преподава: Морфосинтаксис на руския език; Морфология на руския език; Синтаксис на руския език; Специализиран превод; Руски речеви етикет; Стратегии на/за писмената комуникация; Практически руски език; Делова кореспонденция; Бизнес руски език; Търговска кореспонденция.

Приемно време: вторник – 12.30–14.15 ч.; петък – 16.30–18.15 ч.

Кабинет: 1469  E-mail: dimagerginov@abv.bg

 

гл. ас. д-р Павел Филипов

Преподава: Руска литература на XIX и XX век.

Приемно време: 

сряда – 08.30–10.15 ч.

четвъртък – 12.30–14.15 ч.

Кабинет: 1469

E-mail: pavel_filipov.16@swu.bg

 

 

ас. д-р Соня Христова

Преподава: Практически руски език.

Приемно време: 

сряда – 10.30 – 12.30 ч. – УК-6, езиков кабинет;

петък – 09.30 – 11.15 ч. – УК-6, езиков кабинет

E-mail: sonja1963@abv.bg