Катедра “Славистика”

доц. д-р Маринела Младенова – ръководител

Преподава: Сравнителна граматика на славянските езици; Банатският български език – история и съвременно състояние; Динамика и иновации в българската лексика от края на ХХ и началото на ХХI век; Руско-български езикови паралели.

Приемно време:

вторник –11.30–13.15 ч.

петък – 11.30–13.15 ч.

Кабинет: 1563

E-mail: marinela_mladenova@abv.bg

 

проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова

Магдалена Костова-Панайотова е професор по руска литература, Декан на Филологическия факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Автор на 11 книги и над 70 статии и студии в специализирания периодичен печат. Главен редактор на академичното списание „Езиков  свят“ (Orbis linguarum), орган на Филологическия факултет. Основни области на интереси и основен фокус на публикации: поезия, модернизъм, емигрантска литература, славистични и балканистични литературни изследвания, журналистически жанрове.

Приемно време: сряда – 11.30–13.15 ч.; четвъртък – 11.30–12.15 ч.; 14.30–15.15 ч. Кабинет: 1567

Е-mail: panayotova@swu.bg

 

доц. д-р Анжелина Пенчева

 

доц. д-р Петър Воденичаров

Доц. д-р Петър Воденичаров е специалист по социолингвистика и психолингвистика. Води също курсове по масови комуникации и език и пол. Специализирал е в Норвегия и Дания.

Приемно време: сряда – 17. 15–19. 15; четвъртък – 15.30–17.30

Кабинет: 1433

E-mail: peter_acad@yahoo.com

 

 

доц. д-р Светла Томанова

Преподава: Теория на превода; Специализиран превод; Стилистика на руски език; Странознание на Русия. Автор на книгите “Междуезиково взаимодействие в превода” и “Теория на междуезиковия превод”.

Приемно време: 

вторник –  11,30–12,15 ч.;

четвъртък – 12,30–14,45 ч.

Кабинет: 1469

E-mail: tomanovasvetla@abv.bg

 

гл.ас. д-р  Валентина Донева

Преподава: Практически руски език; История на книжовния руски език.

Приемно време: вторник – 9:30–10:30 ч., 13:30–14:30 ч.; сряда – 10:30–11:30 ч.

Кабинет: 1469

E-mail: axlvalia@abv.bg

 

гл.ас. д-р Милен Малаков

Преподава: Сравнителна граматика на славянските езици: Практически сръбски, хърватски, словенски език; Съвременни технически средства за превод; Специализиран превод (юридически/технически/художествен текст); Компютърна текстообработка.

Приемно време:

вторник – 11.30–13.15 ч.

сряда – 15.30–17.15 ч.

Кабинет: 1563

E-mail: milen_malakov@abv.bg

 

ас. д-р Дмитро Гергинов

Преподава: Морфосинтаксис на руския език; Морфология на руския език; Синтаксис на руския език; Специализиран превод; Руски речеви етикет; Стратегии на/за писмената комуникация ; Практически руски език; Делова кореспонденция; Бизнес руски език ; Търговска кореспонденция; Практически руски език.

Приемно време: вторник – 16.30–18.15 ч., каб. 1469; петък – 9.30–11.15 ч.; каб. 8336. E-mail: dimagerginov@abv.bg

 

ас. д-р Павел Филипов

Преподава: Руска литература на XIX и XX век.

Приемно време: 

сряда – 13.30–15.15 ч.

четвъртък – 14.30–16.15 ч.

Кабинет: 1469

E-mail: pavel_filipov.16@swu.bg

 

 

ас. д-р Соня Христова

Преподава: Практически руски език.

Приемно време: 

четвъртък  – 09.30 – 12.15 ч.  кабинет 304
петък  –        08.30 – 09.15 ч.  кабинет 309

E-mail: sonja1963@abv.bg