Катедра “Етнология и балканистика”

доц. д-р Илия Недин – ръководител

 

Преподава: фолклористика и етнология.

Приемно време: 

сряда – 13.30 – 15.15 ч.; 15.30 – 16.15 ч.

четвъртък – 15.30 – 17.30 ч.

Кабинет: 1559

E-mail: nedin@swu.bg

 

проф. д.н. Милена Беновска-Събкова

доц. д-р Ана Лулева

доц. д-р Елена Тачева

Преподава: Възрожденска литература; Балкански литератури; Стара българска литература; Етнология на литературата; Литература, култура и възраждане.

Приемно време: 

 

Кабинет: 1433 

E-mail: elenatacheva@swu.bg

доц. д-р Елена Чаушева

гл.ас. д-р Венцислав Божинов

Преподава: Увод във фолклористиката; Български фолклор; Теренна фолклористика; Етнология на миграциите.

Приемно време: 

четвъртък – 12.30–14.15 ч.;

петък – 08.30–09.15 ч.

Кабинет: 1559

E-mail: ventsislav.bozhinov@swu.bg 

 

 

 

гл.ас. д-р Десислава Йорданова-Петрова

Преподава: Практически гръцки език; Морфосинтаксис на гръцкия език; Специализиран превод на гръцки език; Бизнес гръцки език; Правопис и пунктуация на гръцкия език.

Приемно време: 

вторник – 12.30 – 13.15 ч. кабинет 1525; 15.30 – 16.15 ч. кабинет 1469

четвъртък – 13.30 – 14.15 ч.; 17.30 – 18.15 ч. кабинет 1525

 

 

гл.ас. д-р Мария Христова

Преподава: Новогръцки език и литература; Специализиран превод; Делова кореспонденция на гръцки език.

Приемно време: 

сряда – 13.30 – 15.00 ч. кабинет 1525

петък – 14.30 – 16.00 ч. кабинет 1469

Кабинет: 1469

E-mail: mchristova@swu.bg

 

 

ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева

Преподава: Практически гръцки език; Комуникативни стратегии в гръцкия език; Съвременни гърци; Гръцки заемки в български език.

Приемно време:

понеделник – 12.30 – 13.15 ч. кабинет – 1525

вторник – 13.30 – 14.15 ч. кабинет – 1525

сряда – 12.30-14.15 ч. кабинет – 1525/1469

E-mail: natalia.sotirova@abv.bg

 

гл.ас. д-р Силвия Георгиева

Преподава: Класически език – латински; Класически език – старогръцки; Латински език с медицинска терминология; Древни митологии на Балканите; Старогръцка митология и религия; Литература на ранното християнство.

Приемно време:

понеделник – 13:30 – 15:15 ч.; петък – 11:30 – 13:15 ч.

Кабинет: 1564             E-mail: silvia_gd@yahoo.com

 

 

Приемното време на преподавателите е актуално за зимния семестър на академичната 2018/2019 година.