Катедра “Етнология и балканистика”

Приемното време на преподавателите е актуално за летния семестър на академичната 2018/2019 г.

доц. д-р Илия Недин – ръководител

 

Преподава: фолклористика и етнология.

Приемно време: 

понеделник – 15.30 – 17.15 ч. в з. 1527

четвъртък – 13.30 – 15.15 ч. в з. 1527

Кабинет: 1559

E-mail: nedin@swu.bg

 

проф. д-р Милена Беновска-Събкова, д.и.н.

Кандидат на филологическите науки/доктор от 1990 г. Доктор на историческите науки от 2001 г. Преподава в ЮЗУ от 2010 г. Автор е на над 230 публикации (статии, студии, книги, сборници, доклади, рецензии).

Преподава:

Етнология на балканските народи; Етнология на религията; Етносоциология; Балкански фолклор; Обреди и обреден фолклор; Етноложки практикум; Методи на теренното етноложко изследване; Ислям и фолклорни традиции у българите мюсюлмани в Западните Родопи; Ромите в България – културен и социален статус; Социални общности. Магистърски курсове: Антропология на балканските градове; Икономическа антропология.

Приемно време: 

четвъртък – 16.30 – 18.15 ч.; петък – 08.30 – 10.15 ч.

Кабинет: 1559                   E-mail: mbenovska@swu.bg

 

доц. д-р Ана Лулева

Преподава: Социална и културна антропология; Културно наследство и етнографски музей.

Приемно време: 

четвъртък – 10.30 – 11.15 ч.; 13.10 – 14,15 ч.

петък – 08.30 – 10.15 ч.

Кабинет: 1559         E-mail: analuleva@swu.bg

 

доц. д-р Елена Тачева

Преподава: Възрожденска литература; Балкански литератури; Стара българска литература; Етнология на литературата; Литература, култура и възраждане.

Приемно време: 

понеделник – 11.30 – 13.15 ч.; петък – 11.30 – 13.15 ч.

Кабинет: 1433                   E-mail: elenatacheva@swu.bg

 

гл.ас. д-р Венцислав Божинов

Преподава: Увод във фолклористиката; Български фолклор; Теренна фолклористика; Етнология на миграциите.

Приемно време: 

четвъртък – 10.30–12.15 ч.;

петък – 15.30–17.15 ч.

Кабинет: 1559

E-mail: ventsislav.bozhinov@swu.bg 

 

 

 

гл.ас. д-р Десислава Йорданова-Петрова

Преподава: Практически гръцки език; Морфосинтаксис на гръцкия език; Специализиран превод на гръцки език; Бизнес гръцки език; Правопис и пунктуация на гръцкия език.

Приемно време: 

понеделник – 16.30 – 17.15 ч. кабинет 1525;  сряда – 11.30 – 12.15 ч. кабинет 1469; четвъртък – 12.30 – 14.15 ч. кабинет 1525

 

 

гл.ас. д-р Мария Христова

Преподава: Новогръцки език и литература; Специализиран превод; Делова кореспонденция на гръцки език.

Приемно време: 

сряда – 15.30 – 17.15 ч. кабинет 1469

петък – 13.30 – 14.15 ч.; 16.30 – 17.15 ч. кабинет 1525

Кабинет: 1469  E-mail: mchristova@swu.bg

 

 

гл.ас. д-р Силвия Георгиева

Преподава: Класически език – латински; Класически език – старогръцки; Латински език с медицинска терминология; Древни митологии на Балканите; Старогръцка митология и религия; Литература на ранното християнство.

Приемно време:

вторник – 09:30 – 11:15 ч.; четвъртък – 16.30 – 18.00 ч.

Кабинет: 1561            E-mail: silvia_gd@yahoo.com

 

 

ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева

Преподава: Практически гръцки език; Комуникативни стратегии в гръцкия език; Съвременни гърци; Гръцки заемки в български език.

Приемно време:

понеделник – 11.30 – 13.15 ч. кабинет – 1525

вторник – 15.30 – 17.15 ч. кабинет – 1525

сряда – 15.30-17.15 ч. кабинет – 1525

E-mail: natalia.sotirova@abv.bg