За кандидат-студенти

Уважаеми кандидат-студенти,
Вие може да отправите Вашите запитвания, свързани с предстоящия прием на студенти, по електронната поща filologia@swu.bg или на телефон: +359 (0)73-588 523.

 


МОЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА

ИСКАШ ДА КАНДИДАТСТВАШ С ЕСЕ? ТОГАВА НАТИСНИ ТУК!

 


   КАКВО ДА ИЗБЕРА?


НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (английски или гръцки, или китайски, или руски, или турски)
ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (английски с немски, или френски, или гръцки, или руски, или хърватски)

 


Полезна информация за кандидатстване
СРОКОВЕ ЗА ДОКУМЕНТИ И ДАТИ НА ИЗПИТИ
Прием след средно образование
Foreign Citizens Admission
Студенти с увреждания