За кандидат-студенти

Уважаеми кандидат-студенти,
Вие може да отправите Вашите запитвания, свързани с предстоящия прием на студенти, на телефон: +359 (0)73-588 523.

   КАКВО ДА ИЗБЕРА?


НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕТНОЛОГИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ
БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК (английски или гръцки, или китайски, или руски, или турски)
ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (английски с немски, или френски, или гръцки, или руски, или хърватски)
СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (РУСКИ, ЧЕШКИ ИЛИ ХЪРВАТСКИ) И ТУРИЗЪМ
ЧУЖД ЕЗИК (РУСКИ, НЕМСКИ ИЛИ ФРЕНСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ) И БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ


Полезна информация за кандидатстване
СРОКОВЕ ЗА ДОКУМЕНТИ И ДАТИ НА ИЗПИТИ
Прием след средно образование
Foreign Citizens Admission
Студенти с увреждания