Конференции

ПЕРИОДИЧНИ


Национални филологически четения за студенти и докторанти


Конференция “Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” / Conference “Linguistics: History, Challenges, Perspectives”


НЕПЕРИОДИЧНИ


Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII / International Scientific Conference POLYSLAV XXIII / Международная научная конференция POLYSLAV XXIII – 2019


Международна научна конференция “ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК”International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE” – 2019


Конференция “Българистиката по света. Филологията у дома” / International Conference “BULGARIAN STUDIES ABROAD. PHILOLOGY AT HOME” – 2018