Конференции

Конференция “Българистиката по света. Филологията у дома” / International Conference “BULGARIAN STUDIES ABROAD. PHILOLOGY AT HOME” – 2018

 

Национални филологически четения за студенти и докторанти – 2018

 

Конференция “Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” / Conference “Linguistics: History, Challenges, Perspectives” – 2018