Конференции

Международна научна конференция ПОЛИСЛАВ XXIII / International Scientific Conference POLYSLAV XXIII / Международная научная конференция POLYSLAV XXIII

 

Национални филологически четения за студенти и докторанти – 2019

 

Международна научна конференция “ИЗТОКЪТ – ДАЛЕЧЕН И БЛИЗЪК”International Scientific Conference “THE EAST – SO FAR, SO CLOSE” – 2019

 

Конференция “Българистиката по света. Филологията у дома” / International Conference “BULGARIAN STUDIES ABROAD. PHILOLOGY AT HOME” – 2018

 

Национални филологически четения за студенти и докторанти – 2018

 

Конференция “Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” / Conference “Linguistics: History, Challenges, Perspectives” – 2018