Летен семинар по български език и култура

Летен семинар по български език и култура

към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград

(4 – 17 юли 2022 г.)

Скъпи приятели,

Югозападният университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да ви покани на Летен семинар по български език и култура, организиран с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България.

Поканата е отправена към чуждестранни студенти, преподаватели, преводачи, както и към всички над 18-годишна възраст, желаещи да се докоснат до българския национален колорит.

Целта на Летния семинар е популяризиране и утвърждаване на българистиката в международен план чрез изучаване на български език, литература, история, изкуство, бит и традиционна култура, осмислени като основни компоненти на българската народност.

Летният семинар е организиран в три отделни модула:

 • лекционен курс по български език;
 • поредица от лекции с хуманитарна насоченост;
 • екскурзии до различни забележителности в Югозападна България, както и посещения на културно-исторически обекти – музеи, библиотеки, културни домове и др.

Всички участници в Семинара ще имат възможността:

 • да се обучават от квалифицирани преподаватели по български език;
 • чрез поредица от лекции, изнесени от преподаватели на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, да се запознаят с любопитни факти от историята на българския език, с особеностите на неговите диалекти и с редица актуални проблеми, свързани със съвременното състояние на езика;
 • да се докоснат до традиционния български бит и култура;
 • да посетят различни забележителности, сакрални места и паметници на културата чрез организираните в рамките на Летния семинар екскурзии до:
 • Рилския манастир – най-големият манастир на Балканския полуостров;
 • късноантичната крепост Цари Мали град, близо до град Самоков;
 • най-горещия гейзер в Европа с температура 103 градуса, разположен в град Сапарева баня (на около 45 км от Благоевград);
 • София – разходка из столицата на България и посещение на нейните забележителности;
 • храма на Пророчицата Ванга в село Рупите;
 • Мелник – най-малкият град в България;
 • Роженския манастир, близо до град Мелник;
 • да прекарат незабравими мигове в Благоевград – най-големият университетски център в Югозападна България.

Летният семинар към Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе в рамките на две седмици – от 4 до 17 юли 2022 г.

Всеки желаещ заплаща такса на стойност 400 евро, като в нея са включени:

 • обучение;
 • нощувка;
 • хранене;
 • екскурзии.

В таксата НЕ СА включени:

 • пътуването от и до Благоевград, включително ползването на градски транспорт в рамките на самия град за периода на обучение;
 • медицинска застраховка;
 • входна такса при посещение на туристически обекти, както и на билети за театър, кино и други културни мероприятия.

Предоставят се възможности за други, невключени в таксата дейности в рамките на Семинара, които се обсъждат допълнително.

Желаещите да участват извършват авансово плащане, което е в размер на 50% от цялата такса. Плащането следва да се направи по банков път до 31.03.2022 г. на банкова сметка, посочена във формуляра за участие.Остатъкът от таксата за участие се заплаща на място.

За да се регистрирате, попълнете регистрационен формуляр и ни го изпратете на посочения по-долу имейл. Очакваме ви!

Е-mail: bg.seminar.swu@gmail.com

Организаторите запазват правото си на промени в предварително обявената програма.

Депозитът не се възстановява

Банковите такси са за сметка на участниците.20192018