“Еразъм+”

Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.

За кои университети мога да кандидатствам?

Как се кандидатства за участие в европейската програма за студентска мобилност  “Еразъм+”?

“Еразъм+” за преподаватели

Полезна информация за програмата “Еразъм +”

 

Erasmus Documentation

 

Полезна информация

Еразъм код на университета: BG BLAGOEV02
PIC номер на университета: 999866980
Еразъм Харта за Висше образование (номер): 66224-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

Координатор за Филологическия факултет

доц. д-р Маринела Младенова

marinela_mladenova@abv.bg

 

 

ЗАГРЕБ 2016 г. Симеон Димитров, Ивана Сандев, Вероника Иванова, Славянска филология – сръбски и хърватски език