“Еразъм+”


Конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програмата „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г.


За кои университети мога да кандидатствам?


Как се кандидатства за участие в европейската програма за студентска мобилност  “Еразъм+”?


“Еразъм+” за преподаватели


Полезна информация за програмата “Еразъм +”


Erasmus Documentation


Полезна информация

Еразъм код на университета: BG BLAGOEV02
PIC номер на университета: 999866980
Еразъм Харта за Висше образование (номер): 66224-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

Координатор за Филологическия факултет

доц. д-р Маринела Младенова

marinela_mladenova@abv.bg


 

Бояна Петровска, Приложна лингвистика
Карлов университет - Прага

Бояна Петровска, Приложна лингвистика
Карлов университет - Прага

Бояна Петровска, Приложна лингвистика
Карлов университет - Прага

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider