Национални филологически четения за студенти и докторанти

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Награди:

ЕЗИКОЗНАНИЕ
I награда – Надежда Александрова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) с тема на доклада: „Богословската лексика в „Слово за Преображение“ от Йоан Екзарх“;
II награда – Sonila Gruja, Xhuljana Rama, Adela Kapllani (Университет в Тирана) с тема на доклада: „Turkish cuisine in the Balkans“;
II награда – Ирена Трендафилова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) с тема на доклада: „Стилистични особености на „Канона за св. ап. Андрей“ от св. Наум Охридски“;
III награда – Александра Клечорова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) с тема на доклада: „Сравнение на заглавията в новинарските сайтове и в пресата“;
III награда – Веселина Шимова и Фатиме Реванска (ЮЗУ „Неофит Рилски“) с тема на доклада: „Наблюдения над реторическите похвати в словата на Петър Черноризец“;
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
I награда – Artemisa Myrtaj (Университет в Тирана) с тема на доклада: „Творчеството на албанския писател Исмаил Кадаре в България“;
II награда – Emisa Rista (Университет в Тирана) с тема на доклада: „General aspects of the Albanian national renaissance and its main literary figures“;
II награда – Алевтина Минчева (ЮЗУ „Неофит Рилски“) с тема на доклада: „Вампирът на постмодернистичния Пелевин в „Empire V““;
III награда – Тин Джан (СУ „Св. Климент Охридски“) с тема на доклада: „Virtue is fairer than beauty“;

Подробности – ТУК