Отличени студенти и преподаватели

Проф. дфн Цветан Ракьовски

Проф. дфн Цветан Ракьовски – носител на XIII Национална награда за литературна критика “Иван Радославов и Иван Мешеков”

На 20 септември 2019 г. в гр. Златарица се проведоха традиционните литературни празници и връчването на Тринадесетата национална награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков”.

Призовото отличие получи проф. дфн Цветан Ракьовски, ръководител на Катедрата по литература в Югозападния университет “Неофит Рилски”, за цялостния му принос в изследванията на чужди и български писатели, критическите и литературоведски анализи, активните му участия в конференции и като жури на награди за литература.

 

 

ПРОФ. Д-Р ЛИЛИЯ ИЛИЕВА – КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Проф. д-р Лилия Илиева – “Почетен професор” на Югозападния университет “Неофит Рилски”

На тържествена церемония на 22.3.2018 г. в Югозападния университет “Неофит Рилски” проф. д-р Лилия Илиева, която е откривател на оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан, бе удостоена със званието “Почетен професор” на Югозападния университет “Неофит Рилски”. Почетния плакет връчи ректорът на университета – доц. д-р Борислав Юруков. В знак на благодарност към университета проф. д-р Лилия Илиева връчи на ректора лондонското издание на старобългарския превод на Евангелието, направен от патрона на университета – Неофит Рилски.

Проф. Илиева е дългогодишен ръководител на Катедрата по български език в Югозападния университет “Неофит Рилски”. Специализирала е в Москва, Загреб, Елсинор, Санкт Петербург и Белград. Владее в различни степени: руски, сръбски, хърватски, английски и  френски език.

“Целият ми живот е минал в университета, най-много в този университет. Започнах през 1976 г. буквално на кота “нула”. И съм много щастлива, че точно тук израснах сред моите колеги и студентите, които са нашата надежда за по-нататъшно развитие на университета”, сподели проф. Илиева по време на церемонията.

“Няма да бъде преувеличено ако се каже, че благодарение на знанието и използването на чужди езици и на изключително широката й ерудиция, превърната чрез лингвистични анализи в конкретни дела, в настояще време проф. д-р Лилия Илиева е една от водещите изследователки по обща и сравнителна лингвистика в България, която с успех прилага и съчетава най-съвременните методи на американското и европейското езикознание. Нещо повече, тя е един от малкото филолози, които са освен това и отлични специалисти по китайски език и литература в България. Всичко това високо издига авторитета на Югозападния университет “Неофит Рилски” в национален и международен план. Ще отбележа още, че проф. Илиева сред ранните научни работници в него и в известен смисъл е и сред неговите създатели”, каза проф. Панайотова.

 

ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР ВОДЕНИЧАРОВ – КАТЕДРА ПО СЛАВИСТИКА

Доц. д-р Петър Воденичаров

 

На 15 ноември 2017 г. доц. д-р Петър Воденичаров от Катедрата по славистика на Филологическия факултет е удостоен с честта да стане почетен член на Батумския държавен университет “Шота Руставели” – Грузия.

 

 

 

 

 

 

 

Гл.ас. д-р Зарина Маркова

ГЛ. АС. Д-Р ЗАРИНА МАРКОВА – КАТЕДРА ПО ГЕРМАНИСТИКА И РОМАНИСТИКА

През 2016 г. е удостоена с Международната награда на Федерацията на асоциациите на преподавателите по езици – Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) за активност, иновативност и талант в областта на езиците и езиковото обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

Марияна Ангелиева и Ива Баракова – специалност “Приложна лингвистика – английски и гръцки език”

ИВА БАРАКОВА И МАРИЯНА АНГЕЛИЕВА – ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – АНГЛИЙСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК

Четири поредни години Ива Баракова и Марияна Ангелиева от специалност “Приложна лингвистика – английски и гръцки език” получават най-високи отличия в Националния студентски конкурс за превод от новогръцки на български език.

Най-добрите преводи се публикуват в сборника “Млади преводачи”, където талантливите студентки вече имат достойни изяви като преводачи на художествена литература.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВЕТЕЛИНА МИТОВА – БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ВИПУСК 2017/2018

Цветелина Александрова Митова, Българска филология

Казвам се Цветелина Александрова Митова. Студентка съм в 4 курс, специалност „Българска филология”. Млада, дейна и вдъхновяваща се от словото, така бих се описала. Участвам в конкурси, където мога да изявя творческата си натура.

През учебната 2016/2017 г., летен семестър, получих еднократна стипендия като награда от ректора на ЮЗУ „Н. Рилски” за специални постижения и отличени резултати в сферата на филологията.

Участвах в областни, национални и университетски конкурси за есе, на които заех поредни първи места.

Първият  конкурс, който спечелих на областно равнище, беше с тема “Пътят на водата”, организиран от дружество ВиК, гр. Благоевград по повод големия им 60-годишен юбилей. Завоювах първото си място сред жестока конкуренция и повече от 100 участници в мероприятието. Награждаването се състоя в двора на дружеството на 22 март 2017 г. – Световният ден на водата. Получих награда си лично от инж. Росица Димитрова – управител на водоснабдителното дружество.

Победих в националния конкурс “Носители на просвета”. Конкурсът е учреден през 2013 година с идеята да отличи най-добрите практики и заслужили имена в сферата на културната, академичната и научната дейност (от студентските среди, но не само), който получи одобрението на академичната общност като иновативен проект за промоция на положителните и вдъхновяващи идеи и хора около нас. Организатор на конкурса е Националното представителство на студентските съвети и се провежда под патронажа на министъра на образованието Красимир Вълчев. Аз победих в петото юбилейно издание на националния конкурс в категорията за есе с тема “Носители на просвета”. Изключително престижна награда, удостоверяваща ме като съвременен носител на бъднина. Получих статуетка и грамота за първо място. Церемонията по награждаването се проведе на 26 юни 2017 г. в зала 42 на Националния дворец на културата.

Пореден приз, който получих, е от университетския конкурс за свободно съчинение „Четенето е модерно”, който беше организиран от декана на Филологическия факултет професор д-р Магдалена Панайотова. В този конкурс участваха млади, мотивирани и четящи студенти и кандидат-студенти, които вярват, че четенето е изключително важно и безценно в наши дни. Награждаването се проведе на 28 ноември 2017 г. в една от конферентните зали на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА АСЕНОВА – БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – ВИПУСК 2017/2018

Гергана Асенова

Гергана Асенова е една от изявените студенти на Факултета ни. Тя се обучава в специалност „Българска филология”, задочна форма. Същевременно работи като учител в гр. Земен. В края на 2017 година тя публикува първата си книга – „Стихчета за малки и пораснали деца” към изд. „Фабер”, В. Търново.  Стихосбирката ѝ е предназначена за детската аудитория, като всяка от творбите е придружена с картинка за оцветяване. В края на април електронното издателство „Литернет” публикува нейни стихове. Един от тях зарадва наш известен композитор и преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – проф. Красимир Тасков. Новата песничка „Хвърчило”, текст на Гергана Асенова и музика и аранжимент проф. Кр. Тасков, ще бъде представена на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”, 2018.

 

 

 

 

Александра Клечерова, Българска филология

 

АЛЕКСАНДРА КЛЕЧЕРОВА – БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ВИПУСК 2017

Възпитаничката на Филологическия факултет се класира на трето място в категорията „Бакалавър“ в юбилейното X-то издание на Националния приз „Студент на годината”. През годините си на обучение тя получава редица отличия от участия в конкурси и извънаудиторни събития.

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕРИНА УШЕВА – БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ 2013 – 2016 г.

Катерина Ушева

 

1) Втора награда от Съюза на учените в България, клон Благоевград от конкурса „Най-добра публикация за 2014 година“ в секция за докторанти http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg/awards.aspx.

Тема на наградения доклад: „Научни перспективи в областта на българската лингвистична география”. Доклад изнесен на: Международна научна конференция по случай 60 години от основаването на специалността „Българска филология” в университета „Лоранд Йотвьош”, Будапеща (Унгария), 28. 04. 2014 г.

 

2) Почетна грамота за награда, присъдена от журито на Националните филологически четения „Югозападен университет 2013”. Награден доклад: „Вокално-консонантното взаимодействие в западнорупския говор на село Горно Драглище”, Благоевград, 11 май 2013 г.