Специалности – ОНС “Доктор”

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

3. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

 

4. ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АФРИКА, АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ

 

5. НЕМСКИ ЕЗИК

 

6. ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

7. РУСКА ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА СССР

 

8. СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

 

9. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

10. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА

 

11. ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ