Специалности – ОНС “Доктор”


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА


ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АФРИКА, АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ


НЕМСКИ ЕЗИК


ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ


РУСКА ЛИТЕРАТУРА


СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ (руски, чешки, хърватски/сръбски)


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА


ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ