Чуждестранни студенти

Отговорници на курсовете, в които се обучават студенти – чуждестранни граждани, за оперативно ръководство, контрол на административното и образователно обслужване

I и II курс – ас. д-р Зарина Маркова, имейл: zarinamarkova@swu.bg

III и IV курс – ас. Яна Манова, имейл: yana_georgieva@swu.bg