Дати и конспекти за държавни изпити

Дати за провеждане на предварителна (10.07.-23.07.2019 г.) и редовна (09.09.-20.09.2019 г.) държавна изпитна сесия


График за държавен практико-приложен изпит по английски език за квалификация “учител” – април 2019 г.


График за държавен практико-приложен изпит по български език и литература за квалификация “учител” – април 2019 г.


График за държавен практико-приложен изпит по руски език за квалификация “учител” – април и май 2019 г.


 • Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “МАГИСТЪР”, ЗО) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ЧЕЕ, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ЛИНГВИСТИКА, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по новогръцки език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по руски език (ПЛ, ПОБЕЧЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по немски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по френски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по балкански език (гръцки) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по етнология (АЕЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по литература (БФ, СФ, ПОБЕЧЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит в езиковедското направление на филологическото обучение по специалностите „Българска филология”, „Славянска филология”, “Балканистика”, „Български език и чужд език” – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по сръбски език (за специалност “Славянска филология”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по сръбска и хърватска литература (за специалност “Славянска филология”) – КОНСПЕКТ