Дати и конспекти за държавни изпити

Дати за поправителната държавна изпитна сесия: 07-15 февруари 2019 година – ТУК

ГРАФИК за държавен практико-приложен изпит по английски език в базовите училища в Благоевград за квалификация Учител по чужд език /английски – ТУК

ГРАФИК за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература за придобиване на педагогическа правоспособност в  базовите училища в Благоевград – ТУК

 

 • Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (АФ, ОКС “МАГИСТЪР”, ЗО) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ЧЕЕ, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ЛИНГВИСТИКА, ОКС “БАКАЛАВЪР”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по английски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по новогръцки език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по руски език (ПЛ, ПОБЕЧЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по немски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по френски език (ПЛ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по балкански език (гръцки) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по етнология (АЕЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по литература (БФ, СФ, ПОБЕЧЕ) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит в езиковедското направление на филологическото обучение по специалностите „Българска филология”, „Славянска филология”, “Балканистика”, „Български език и чужд език” – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по сръбски език (за специалност “Славянска филология”) – КОНСПЕКТ
 • Държавен изпит по сръбска и хърватска литература (за специалност “Славянска филология”) – КОНСПЕКТ