Публикуван е последният от поредицата тестове за проверка на грамотността и прием в специалност на Филологическия факултет

От 15-и до 22-и март на сайта на Филологическия факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” можете да решите втория (Тест 4) от поредицата тестове по български език, чрез които можете да проверите своята грамотност. При отлично представяне на поне два от тях резултатът може да послужи за прием в една от следните специалности на Филологическия факултет: „Българска филология“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски, английски, турски, гръцки или китайски)“, „Английски език: превод и комуникации“ и „Английски език и етнология“. Резултатите от втория тест ще бъдат изпратени на електронните адреси на участниците на 6 март (вторник).

До 20 март продължава обявеният конкурс за есе. Очакваме Вашите разсъждения по една от следните теми: 1. „Учейки, променям света“; 2. „Искам да успея”. Текстовете можете да изпращате на имейл ese_ks@swu.bg. За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди, както и възможност за обучение в една от гореспоменатите специалности на Филологическия факултет.