Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за есе на тема “Учейки, променям света” (или “Искам да успея”).

Филологическият факултет към Югозападния университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за есе на тема “Учейки, променям света” (или “Искам да успея”). Текстовете можете да изпращате на имейл ese_ks@swu.bg до 20 март 2018 г.
За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди, както и възможност за обучение в една от следните специалности на Филологическия факултет: “Българска филология”, “Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски, английски, турски, гръцки или китайски)”, „Английски език: превод и комуникации“ и “Английски език и етнология”. Освен това на сайта на Филологическия факултет в периода от 20 февруари до 20 март ще можете да проверите своята грамотност чрез поредица от тестове по български език. При отлично представяне на поне два от прeдвидените тестове резултатът може да послужи за прием в гореспоменатите специалности на Филологическия факултет.