Катедра „Етнология и балканистика“, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски” и магистърска програма „Интерпретативна антропология“, Су „Св. Климент Охридски“ Ви канят на представянето на списание АНТРОПОЛОГИЯ/ANTHROPOLOGY. JOURNAL FOR SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

Pokana_Anthropologia