Международна научна конференция в Шумен

Катедрата по български език при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” ви кани да участвате в Международната юбилейна конференция, посветена на 40-годишнината от основаването на Катедрата по български език

 „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”

Шумен, 27-29 септември 2018.

Покана-Шумен