СУ обявява прием в нова магистърска програма съвместна с ЮЗУ и ШУ

Софийският университет  „Св. Кл. Охридски“ обявява прием в съвместна с Югозападния университет  „Неофит Рилски“ и Шуменския университет „К. Преславски“  магистърскa програма от летен семестър на учебната 2022/2023 г.:

Магистърска програма „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (английски, немски, руски/славянски езици) – държавна поръчка и обучение срещу заплащанe

Прием на документи: от 16 януари до 31 януари 2023 г.

Документите се подават онлайн на г-жа Гергана Зашева на адрес g.zasheva@uni-sofia.bg , gerganazasheva@abv.bg,

телефон за контакт 02 9308 525, 02 9308 381.

 

НЕОБХОДИМИ документи за кандидатстване:

  • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ.
  • Копие на документ за самоличност.
  • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
  • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса.