Заявления за държавните изпити

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че може да подавате заявленията си за държавен изпит и електронно на имейла на инспектор Вася Бачева – ba4eva@swu.bg