График за административно обслужване на студентите в периода 03-27 януари (10.00-14.00)

График за дежурствата във Филологическия факултет за административно обслужване на студентите в периода от 03.01.2023 г. до 27.01.2023 година от 10.00 до 14.00 часа

 

Име и фамилия

Дата на дежурството

Кабинет

Вася Бачева

05, 10, 19 и 24 януари 2023 година

557

Величка Сотирова

03 януари 2023 година

568

Павлина Солачка

12 януари 2023 година

471

Елена Колова

17 януари 2023 година

470

Илиана Вантова

26 януари 2023 година

439