Конкурс за есе за студенти, изучаващи френски език в Югозападния университет

Филологическият факултет обявява конкурс за есе за студенти, изучаващи френски език в Югозападния университет

Студентите могат да избират от следните теми:

Paris mon amour

La vie est belle

La Bulgarie francophon

Готовите есета се получават на адрес: d_vesselinov@yahoo.fr  до 30 януари

Имената на отличените студенти ще бъдат публикувани на сайта, а есето, спечелило първо място, ще получи парична награда.