Безплатно обучение по китайски език за ученици

Класна стая „Конфуций“ към Филологическия факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира БЕЗПЛАТНО обучение по китайски език за УЧЕНИЦИ.

В курса могат да се включат ученици от всички училища независимо в кой клас/курс са.

Часовете ще се провеждат от китайски преподавател, говорещ английски език.

Заявления за записване в курса се подават в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523) и на имейл: filologia@swu.bg

Заявление

Моля да оставите имейл и телефон за връзка!

Срок за подаване на заявленията до 30 ноември 2022 година.

Първата среща за определяне на графика ще се проведе на 01 декември 2022 година (четвъртък), 17.00 часа, 530 стая, Учебен корпус № 1.