Учени и преподаватели от шест университета участваха в международната кръгла маса „Съвременни подходи за усъвършенстване на публикационните стандарти в научните списания“ (Българският и чуждестранният опит)

Форумът, организиран от Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, бе открит от декана на факултета проф. д.ф.н Магдалена Панайотова. Тя отбеляза, че е важно да се дискутира какво се случва с българските списания, какво място заемат те в световните бази данни и как българската наука да бъде по-видима и разпознаваема.

Приветствия към участниците в кръглата маса отправиха заместник-ректорът по научноизследователската работа и докторантското развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Иванка Станкова и началникът на отдел „Научни проекти“ проф. д-р Петър Миланов. Те подчертаха важността на дискутираната тема и поздравиха декана на Филологическия факултет за инициативата.

Според проф. Станкова в днешния свят, в който имаме достъп до всякакви списания, е много важно българските списания да имат заслужено място в световната наука и да бъдат на такова ниво, че да се търсят от учени от цял свят. Тя подчерта, че 67 български списания се реферират в световната база данни Scopus.

Онлайн приветствие отправи ректорът на Университета „Фан Ноли“ в Албания проф. Димитър Бело, който е възпитаник на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той изказа благодарности към проф. Панайотова и преподавателския състав на факултета за съвместната работа и успешното сътрудничество през годините.

Работата на форума бе организирана в два модула, в рамките на които бяха презентирани и дискутирани широк кръг въпроси, свързани с публикационните стандарти.

Първият модул стартира с доклад на Христина Щербанова от Кларивейт Аналитикс. Тя разказа за процеса на оценка и критерии за подбор на научни издания в Web of Science/ Web of Science Journal. Доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно (Чехия) представи добри практики при научните публикации.

Онлайн участие във форума взе проф. Чен Ин от Пекинския университет за чужди езици. Нейният доклад беше на тема „Мислене съвременно, иновативно и практично“.

Първият модул от дискусионния форум завърши с доклад на проф. Панайотова на тема „Publish but don`t Perish. Научните стандарти в списанията за хуманитарни и социални науки“.

Във втория модул доклади представиха проф. д-р Ценка Иванова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доц. д-р  Надежда Сталянова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Владислав Миланов от СУ „Св. Климент Охридски“, Данте Анкни от Масачузетския университет, който в момента е Фулбрайт стипендиант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и доц. д-р Камелия Спасова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Онлайн участие във форума взеха още Мария Добрикова от Университета „Ян Амос Коменски“, Братислава (Словакия) и проф. Димитър Бело от Университата „Фан Ноли“, Корча (Албания).

Най-добрите доклади от международната кръгла маса ще бъдат публикувани в списанията „Езиков свят“ и „Психологическа мисъл“, издавани от ЮЗУ „Неофит Рилски“.