Договор с Комисия Фулбрайт за образователно сътрудничество

Филологическият факултет на Югозападния университет вече има подписан договор с Комисия Фулбрайт за образователно сътрудничество. От тази учебна година студентите на Филологическия факултет ще имат възможност да се обучават с нейтив спикър, изпратен по тази програма. На обучителния семинар присъства и доц. Костадинова, ръководител на катедрата по германистика и романистика.