Откриване на учебната 2022/2023 година във Филологическия факултет

Уважаеми колеги, на 12 септември от 12.30 ч. в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Учебен корпус № 1, ще се състои официално откриване на академичната 2022/2023 година за Филологическия факултет.