Ликвидационна сесия

Уважаеми колеги, информираме Ви, че изпитите от ликвидационната сесия ще се провеждат присъствено.