Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в чуждестранни висши училища

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ уведомява всички заинтересовани преподаватели, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: Преподаватели (mon.bg) <https://www.mon.bg/bg/100125>, е публикувана обявата за процедура за подбор на преподаватели за академичната
2022/2023 в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
4. Люблянски университет, Любляна, Словения;
5. Хумболт университет, Берлин, ФРГ;
6. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В.
Брюсов“, Ереван, Армения.

*Крайният срок за подаване на документи е **9 септември (петък) 2022 г. *