Напусна ни завинаги доцент Анна Лилова

Напусна ни завинаги доцент Анна Лилова – човек с голямо сърце, отдадено на семейството, науката, студентите и приятелите.
В последните години от трудовата си кариера тя преподаваше редица теоретични дисциплини на немски език във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Ще запомним завинаги забързаната й дребничка фигура и блясъка в очите й по време на лекции.
Анна Лилова постави основите на теоретичното преводознание в България, преведе много книги от немски на български език, обучи поколения германисти, беше научен ръководител на редица дипломанти и докторанти. С нейната кончина българската германистика губи един международно признат учен.
Поклон пред светлата й памет!
Почивай в мир, скъпа Анна!