Открита лекция на д-р Дик Смакман от Университета в Лайдън, Нидерландия

На открита лекция, на която присъстваха студенти, докторанти и преподаватели не само от Филологическия, но и от други факултети в университета, д-р Смакман представи своята визия за преподаването на английския език като втори от социолингвистична гледна точка. Лекцията предизвика интерес у присъстващите и пространна дискусия. След лекцията д-р Смакман проведе уъркшоп, посветен на предизвикателствата, свързани с писането на дисертационен труд, провеждането на изследвания и публикационната дейност, който бе предназначен за докторантите.
Д-р Смакман е на посещение в Югозападния университет в рамките на договор по програма Еразъм + между Филологическия факултет и Университета в Лайдън.