ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРЕДСТАВЯ ПЕТ НОВИ МОНОГРАФИИ

На 14 юни (вторник) от 15.30 ч. в Читалня № 2 на Университетската библиотека ще бъдат представени най-новите монографии на членове на Филологическия факултет. Ще бъдат представени книгите „Вазов. Разделението на езиците“ (проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски), „По шевовете на литературата: между Изтока и Запада – граници и идентичности“ (проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова), „Културата на (не)доверието в България. Антропологични перспективи“ (проф. д-р Анна Лулева), „Банатският български книжовен език в контекста на славянската микролингвистика: история, динамика на нормата и езикови политики“ (доц. д-р М. Младенова), и „Дневникът на Дебелянов. Синият бележник“ (доц. д-р Роман Хаджикосев).