XVI национални филологически четения за студенти и докторанти

През месец май в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведат онлайн традиционните XVI национални филологически четения за студенти и докторанти (Благоевград, 11 май 2022 г.). Филологическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ има удоволствието да покани за участие в научната конференция студенти и докторанти филолози от страната и чужбина. Очакваме заявките и докладите от областта на езикознанието и литературознанието на адрес conference.11.may@abv.bg. Крайният срок за изпращане е 2 май 2022 г.

Покана XVI национални филологически четения за студенти и докторанти

Формуляр с данни на участника