Информация за провеждането на държавните изпити

Държавните изпити от поправителната изпитна сесия през месец февруари 2022 г. ще се проведат присъствено при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Съгласно Заповед № 2997/ 29.11.2021 година на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ студентите, които ще се явяват на държавни изпити следва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане на обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.