Поправителна сесия (задочна форма на обучение) – 2022 г.

Уважаеми колеги,

Поправителната сесия за студентите от специалност “Българска филолгия”, задочна форма на обучение, ще се проведе от 17 януари 2022 г. до 23 януари 2022 г.

 

Проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова