Онлайн курс по китайски език

Филологическият факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“  организира обучение по китайски език – начинаещи и напреднали. Студентите от всички  факултети и специалности могат да изучават китайски език като избираема учебна дисциплина.

В курса могат да се включат преподаватели, служители на Югозападния университет и граждани (срещу заплащане).

Часовете ще се провеждат от китайски преподавател, говорещ английски език.

Заявления  за записване в курса се подават на имейл: filologia@swu.bg или в стая 568 на Учебен корпус № 1 (пети етаж, Филологически факултет, деканат, тел. 073 588523).

Заявление

Срок за подаване на заявленията до 22 октомври 2021 година.

 Занятията ще се провеждат ОНЛАЙН във вторник или в петък в удобен за кандидатите час.