Изпитна сесия – задочна форма на обучение

Уважаеми колеги,
за студентите от Филологическия факултет, задочна форма на обучение, редовната изпитна сесия за учебната 2021/22 година за избираемите дисциплини ще се проведе НЕприсъствено чрез електронната платформа Blackboard и системата big blue button. Редовната изпитна сесия за задължителните дисциплини ще се проведе през м. декември 2021 година, а поправителната през м. януари 2022 година.

 

Проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова