Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори), със срок за подаване на документи 16.08.2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

От името на г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информирам, че на сайта на МОН в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: https://www.mon.bg/bg/100125 е публикувана обява за процедура за подбор на преподаватели в следните чуждестранни висши училища:

-Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
-Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
-Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
-Запорожки национален университет, Украйна.

Крайният срок за подаване на документи е 16 август (понеделник) 2021 г.